idem est non esse et non probari / un drept nedovedit este ca inexistentInspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 2022

    În cadrul site-ului oficiul juridic ISJ Iaşi veţi regăsi informaţii privind legislaţia utilă sistemului de învăţământ, adrese trimise în reţea, link-uri cu cele mai importante site-uri ce privesc domeniul juridic şi obţinerea de informaţii referitoare la acesta.


Atenţionări către unităţi

[28.01.2022]
Model PRECIZĂRI pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă citaţii prin care Instanţa solicită modul de calcul al salariilor personalului / data la care angajaţii au atins salariul prevăzut în 2022 cf Legii nr. 153/2017 link
* Precizarile se vor face in 3 exemplare, 2 urmând a fi depuse la registratura Tribunalului Iasi

[28.01.2022]
Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă cereri de chemare în judecată ce au ca obiect acordarea diferentelor salariale prin aplicarea OUG nr. 91/2017 si ale HG nr. 38/2017:
- Model întâmpinare Alianta SGA diferente slariale salar de baza link

Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă cereri de chemare în judecată ce au ca obiect acordarea nidemnizatiei de doctorat:
- Model întâmpinare Alianta SGA spor doctorat link

[16.12.2021]
Model apel pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă sentinte civile care obliga unitatea este obligata la calculul si palata Sporul de 25% pt gradaţie de merit, respectiv 10% dirigenţie:
- Model apel ds spor 25% gradatie / 10% dirigentie USLIP Iasi  link

[30.03.2021]
Model întâmpinare pentru unităţile care vor
primii în urmatoarea perioadă cereri de chemare în judecată ce au ca obiect acordarea voucherelor de vacanta:
- Model intampinare vouchere de vacanta USLIP Iasi link

Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă cereri de chemare în judecată ce au ca obiect reclacularea si acordarea diferenţelor salariale pentru sporul de 25% pt gradatie de merit, respectiv 15% alte sporuri:
- Model intampinare sporul de 25% pt gradatie de merit, respectiv 15% alte sporuri link

[04.02.2021]
Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă cereri de chemare în judecată ce au ca obiect acordarea indemnizatiilor pentru concediu de odihnă şi de hrană:
- Model intampinare CO si norma hrana USLIP Iasi link


atenţionări anterioare
Ultimele noutaţi legislative:
Legile, hotărârile, ordinele şi alte acte normative se regăsesc în secţiunea legislaţie generală şi legislaţie ministerul educaţiei naţionale
   
[23.11.2022]
HOTĂRÂRE nr. 1282 din 19 octombrie 2022 privind aprobarea acordării de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, sesiunea 2022, şi la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022 link
-
HOTĂRÂRE nr. 1138 din 14 septembrie 2022 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor lunare de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2022-2023, şi pentru stabilirea termenelor de plată a acestora link

HOTĂRÂRE nr. 96 din 19 ianuarie 2022 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2022 link

[18.11.2022]
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 159 din 17 noiembrie 2022
pentru modificarea şi completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 link

[16.11.2022]
Legislaţie program pilot Program-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din învăţământul preuniversitar de stat

ORDIN nr. 6190 din 1 noiembrie 2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.369/2022 privind aprobarea listei unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor şi a unităţilor-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar, numărul de beneficiari şi sumele alocate pentru finanţarea programului în anul şcolar 2022-2023 link

HOTĂRÂRE nr. 1152 din 16 septembrie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat * actualizare noiembrie 2022 link

ORDIN nr. 5369 din 1 septembrie 2022 privind aprobarea listei unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor şi a unităţilor-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar, numărul de beneficiari şi sumele alocate pentru finanţarea programului în anul şcolar 2022-2023 * actualizare noiembrie 2022 link

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 30 iunie 2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat * actualizare noiembrie 2022 link


[15.11.2022]
ORDIN nr. 6218 din 9 noiembrie 2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2023-2024 link

ORDIN nr. 6203 din 4 noiembrie 2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar link

ORDIN nr. 6190 din 1 noiembrie 2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.369/2022 privind aprobarea listei unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor şi a unităţilor-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar, numărul de beneficiari şi sumele alocate pentru finanţarea programului în anul şcolar 2022-2023 link

ORDIN nr. 6177 din 31 octombrie 2022  privind înfiinţarea Registrului naţional al formatorilor din învăţământul preuniversitar şi constituirea Corpului naţional de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învăţământul preuniversitar link

ORDIN nr. 6173 din 28 octombrie 2022 privind constituirea Corpului naţional de profesori mentori din învăţământul preuniversitar şi înfiinţarea Registrului naţional al profesorilor mentori din învăţământul preuniversitar link

ORDIN nr. 6172 din 28 octombrie 2022 privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul preuniversitar dual şi în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2023-2024, a modelelor proiectelor cifrei de şcolarizare în învăţământul preuniversitar dual şi în învăţământul profesional de stat pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială, precum şi a modelelor "Situaţia solicitărilor operatorilor economici şi propunerea de cifră de şcolarizare la învăţământul profesional de stat, pentru anul şcolar 2023-2024" şi "Solicitare de şcolarizare în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2023-2024" link

ORDIN nr. 6127 din 24 octombrie 2022 pentru aprobarea Metodologiei privind şcolarizarea şi organizarea şi desfăşurarea cursului de iniţiere în limba română şi a Procedurii privind elaborarea, aprobarea şi distribuirea programelor şi manualelor cursului de iniţiere în limba română pentru minorii care au dobândit o formă de protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi pentru minorii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene link

ORDIN nr. 6101 din 18 octombrie 2022 privind aprobarea de programe şcolare pentru discipline opţionale din învăţământul preuniversitar link

ORDIN nr. 5735 din 29 septembrie 2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi actualizare a calificărilor profesionale şcolarizate prin învăţământul preuniversitar link

ORDIN nr. 5734 din 29 septembrie 2022 pentru aprobarea Metodologiei de acces şi de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 5, conform Cadrului naţional al calificărilor link

ORDIN nr. 5733 din 29 septembrie 2022 pentru aprobarea Metodologiei de acces şi de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4, conform Cadrului naţional al calificărilor link

ORDIN nr. 5732 din 29 septembrie 2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual link

ORDIN nr. 5723 din 27 septembrie 2022 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar, în anul şcolar 2022-2023 link

ORDIN nr. 5722 din 27 septembrie 2022 privind modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.434/2020 link

ORDIN nr. 5443 din 26 septembrie 2022 pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016 link

ORDIN nr. 5442 din 26 septembrie 2022 pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017 link

ORDIN nr. 5439 din 26 septembrie 2022 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2023-2024 link

ORDIN nr. 5369 din 1 septembrie 2022 privind aprobarea listei unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor şi a unităţilor-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar, numărul de beneficiari şi sumele alocate pentru finanţarea programului în anul şcolar 2022-202 link

ORDIN nr. 5359 din 1 septembrie 2022 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2022-2023 link

ORDIN nr. 5311 din 31 august 2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială "Junior" din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi link


[28.10.2022]
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 14 aprilie 2022 privind plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017-31 august 2021 link

NORME METODOLOGICE din 6 iulie 2022 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2022 privind plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 - 31 august 2021 link

HOTĂRÂRE nr. 566 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară link

LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*) – Republicată * actualizare octombrie 2022 link

[20.10.2022]
ORDIN nr. 5243 din 31 august 2022 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024 link

ORDIN nr. 5439 din 26 septembrie 2022 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2023-2024 link

ORDIN nr. 5442 din 26 septembrie 2022 pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017 link

ORDIN nr. 5443 din 26 septembrie 2022 pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016 link

[22.09.2022]
LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale *actualziare septembrie 2022 link

ORDIN nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar * actualizare septembrie 2022 link

LEGE nr. 35 din 2 martie 2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ * actualizare septembrie 2022 link

[06.09.2022]
ORDIN nr. 5243 din 31 august 2022 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024 link

ORDIN nr. 5242 din 31 august 2022 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat – 2023 link

ORDIN nr. 4871 din 30 august 2022 privind implementarea catalogului electronic în şcoli-pilot link

ORDIN nr. 4759 din 22 august 2022 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2022-2023 link

ORDIN nr. 4738 din 18 august 2022 privind măsuri de aplicare şi corelare a planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a seral, învăţământ liceal - filiera tehnologică, cu structura anului şcolar 2022-2023 link

ORDIN nr. 4223 din 6 iulie 2022 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de suport didactic şi metodic, precum şi a celor de mentorat didactic în unităţile de învăţământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul şcolar 2022-2023 link

[18.08.2022]
ORDIN nr. 4151 din 29 iunie 2022 pentru completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011 link

ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar * actualizare august 2022 link

ORDIN nr. 4150 din 29 iunie 2022 pentru aprobarea cadrului de competenţe digitale al profesionistului din educaţie link

ORDIN nr. 4144 din 29 iunie 2022 privind aprobarea Normativului de dotare minimală pentru învăţământul primar link

ORDIN nr. 4143 din 29 iunie 2022 pentru aprobarea Standardelor privind materialele de predare-învăţare în educaţia timpurie şi a Normativului de dotare minimală pentru serviciile de educaţie timpurie a copiilor de la naştere la 6 ani link

ORDIN nr. 4142 din 29 iunie 2022 privind aprobarea normativului de dotare minimală pentru clasele V-VIII link

[15.08.2022]
ORDIN nr. 6106 din 3 decembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar * actualizare august 2022 link

ORDIN nr. 4136 din 28 iunie 2022 pentru modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 6.106/2020 link

[20.07.2022]
ORDIN nr. 4597 din 6 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat link

[07.07.2022]
ORDIN nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar link

[24.06.2022]
Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale * actualizare 03.06.2022 link

Legea nr. 53/2006 codul muncii * actualizare 16.06.2022 link

[14.06.2022]
ORDIN nr. 3961 din 6 iunie 2022 pentru aprobarea procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei, precum şi a listei privind corespondenţa specificului olimpiadei naţionale/competiţiei internaţionale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi şi a procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2022-2023, a cetăţenilor ucraineni cu statut de elevi link

O.U.G. nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei * actualizare 14 iunie 2022 link

[10.06.2022]
ORDIN nr. 3971 din 7 iunie 2022 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.445/2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023 link

ORDIN nr. 3958 din 6 iunie 2022 pentru aprobarea calendarului şi a procedurii de evaluare externă în vederea acreditării/evaluării periodice link

ORDIN nr. 3850 din 17 mai 2022 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011 link

ORDIN nr. 3445 din 17 martie 2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023 link

ORDIN nr. 3732 din 20 mai 2013 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar * actualizare iunie 2022 link

[02.06.2022]
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 26 mai 2022 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi prorogarea unor termene link

ORDIN nr. 3835 din 13 mai 2022 privind organizarea pilotării evaluării standardizate la finalul anului şcolar 2021-2022 link

[16.05.2022]
HOTĂRÂRE nr. 632 din 11 mai 2022 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2022-2023 link

[20.04.2022]
ORDIN nr. 3533 din 4 aprilie 2022 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat - 2022 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în aceeaşi perioadă cu examenul naţional de bacalaureat 2022 - sesiunea iunie-iulie şi/sau pentru absolvenţii de liceu care susţin examenul de admitere la academii militare din Statele Unite ale Americii link

ORDIN nr. 3557 din 11 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.511/2021 link

ORDIN nr. 3551 din 7 aprilie 2022 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2022 link

[29.03.2022]
LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative  * actualizare 28.03.2022 link

[24.03.2022]
ORDIN nr. 3445 din 17 martie 2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023 + anexe link

[16.02.2022]
ORDIN nr. 3035 din 10 ianuarie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare * actualizare 16.02.2022 link

[15.02.2022]
Pachet legislativ privind combaterea segregării
Legislaţie desegregare LINK
* acte normative actualizate la 15.02.2022

ORDIN nr. 6158 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru desegregare şcolară şi creşterea calităţii educaţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar din România link

ORDIN nr. 6134 din 21 decembrie 2016 privind interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar link

ORDIN nr. 5671 din 10 septembrie 2012 pentru aprobarea Metodologiei privind studiul în limba maternă şi al Limbii şi literaturii materne, al Limbii şi literaturii române, studiul Istoriei şi tradiţiilor minorităţilor naţionale şi al Educaţiei muzicale în limba maternă link

ORDIN nr. 1529 din 18 iulie 2007 privind dezvoltarea problematicii diversităţii în curriculumul naţional link

ORDONANŢA nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare – REPUBLICARE link


[31.01.2022] * actualizari
ORDIN nr. 5870 din 22 decembrie 2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat * actualizare 01.02.2022 link

LEGE nr. 1/2011 a educaţiei naţionale * actualizare 31.01.2022 link

ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar ROFUIP * actualizare 31.01.2022 link

ORDIN nr. 4742 din 10 august 2016 pentru aprobarea Statutului elevului * actualizare 31.01.2022  link


[04.01.2022]
ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar link

ORDIN nr. 5578 din 10 noiembrie 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023 linkInformaţii legislative anterioare

2021


2020

 2019

 2018 - 2016PROGRAM

TRIBUNALUL IAŞI
Program registratură:
Marti-Joi
orele - 09.00-12.00
fax registratură: 0332.435700
e-mail:
tr-iasi-reg@just.ro


CURTEA DE APEL IAŞI
Program registratură:
Luni-Miercuri-Joi
orele - 09.00-12.00
fax registratură:
0232.255907
e-mail:
ca-iasi@just.ro


JUDECĂTORIA IAŞI
Program registratură:
Luni-Marti-Joi
orele - 09.00-11.00
fax registratură:
0232/255914
e-mail:
jd-iasi-registratura@just.ro.           
   
Descarcati ultima versiune de Adobe Acrobat Reader * necesar  vizualizarii fisierelor PDF


Copyright © 2008-2022 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. Realizat de serviciul juridic  termeni şi condiţii de utilizare