idem est non esse et non probari / un drept nedovedit este ca inexistentInspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 2024

    În cadrul site-ului Oficiul juridic ISJ Iaşi veţi regăsi informaţii privind legislaţia utilă sistemului de învăţământ, legislaţia muncii, adrese transmise în reţea şi link-uri cu cele mai importante site-uri ce utile unităţilor de învăţământ.


Atenţionări către unităţi

[28.04.2023]
Model PRECIZĂRI pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă citaţii prin care Instanţa solicită modul de calcul al salariilor personalului / data la care angajaţii au atins salariul prevăzut în 2022 cf Legii nr. 153/2017 link
* Precizarile se vor face in 3 exemplare, 2 urmând a fi depuse la registratura Tribunalului Iasi

[28.01.2023]
Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă cereri de chemare în judecată ce au ca obiect acordarea diferentelor salariale prin aplicarea OUG nr. 91/2017 si ale HG nr. 38/2017:
- Model întâmpinare Alianta SGA diferente slariale salar de baza link

Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă cereri de chemare în judecată ce au ca obiect acordarea nidemnizatiei de doctorat:
- Model întâmpinare Alianta SGA spor doctorat link

[16.12.2022]
Model apel pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă sentinte civile care obliga unitatea este obligata la calculul si palata Sporul de 25% pt gradaţie de merit, respectiv 10% dirigenţie:
- Model apel ds spor 25% gradatie / 10% dirigentie USLIP Iasi  link

[30.03.2022]
Model întâmpinare pentru unităţile care vor
primii în urmatoarea perioadă cereri de chemare în judecată ce au ca obiect acordarea voucherelor de vacanta:
- Model intampinare vouchere de vacanta USLIP Iasi link

Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă cereri de chemare în judecată ce au ca obiect reclacularea si acordarea diferenţelor salariale pentru sporul de 25% pt gradatie de merit, respectiv 15% alte sporuri:
- Model intampinare sporul de 25% pt gradatie de merit, respectiv 15% alte sporuri link

[04.02.2021]
Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă cereri de chemare în judecată ce au ca obiect acordarea indemnizatiilor pentru concediu de odihnă şi de hrană:
- Model intampinare CO si norma hrana USLIP Iasi link


atenţionări anterioare
Ultimele noutaţi legislative:
Legile, hotărârile, ordinele şi alte acte normative se regăsesc în secţiunea legislaţie generală şi legislaţie ministerul educaţiei
   
[26.01.2024]
ORDIN nr. 3051 din 11 ianuarie 2024 privind aprobarea Procedurii pentru completarea declaraţiilor de interese de către personalul didactic de predare link

ORDIN nr. 3036 din 9 ianuarie 2024 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea claselor în regim simultan link

[10.01.2024]
ORDIN nr. 6877 din 22 decembrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2024-2025 link
* anexa Metodologie-cadru Monitorul of. nr. 192 5bis link

ORDIN nr. 6876 din 22 decembrie 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar şi încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar link

ORDIN nr. 6801 din 12 decembrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular pentru anul şcolar 2024-2025 link

ORDIN nr. 6800 din 12 decembrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind procesul de organizare a reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi pentru aprobarea Calendarului operaţiunilor de organizare a reţelei şcolare pentru anul şcolar 2024-2025 link

ORDIN nr. 6799 din 12 decembrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind reorganizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică şi pentru aprobarea Calendarului activităţilor privind reorganizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2024-2025 link

ORDIN nr. 6760 din 7 decembrie 2023 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2023-2024 link

ORDIN nr. 6756 din 6 decembrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind depăşirea efectivelor formaţiunilor de antepreşcolari, preşcolari sau elevi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat link

ORDIN nr. 6755 din 6 decembrie 2023 privind aprobarea Metodologiei de organizare a programului "Săptămâna verde"

ORDIN nr. 6731 din 28 noiembrie 2023 privind aprobarea Profilului de formare al absolventului link

ORDIN nr. 6689 din 17 noiembrie 2023 privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul preuniversitar dual şi în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2024-2025, a modelelor proiectelor cifrei de şcolarizare în învăţământul preuniversitar dual şi în învăţământul profesional de stat pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială, precum şi a modelelor "Situaţia solicitărilor operatorilor economici şi propunerea de cifră de şcolarizare în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2024-2025", "Solicitare de şcolarizare în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2024-2025" şi "Solicitare de şcolarizare în învăţământul preuniversitar dual pentru anul şcolar 2024-2025" link

ORDIN nr. 6664 din 16 noiembrie 2023 privind aprobarea programelor pentru susţinerea Concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar link

ORDIN nr. 6663 din 16 noiembrie 2023 privind aprobarea programelor pentru susţinerea examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar link

ORDIN nr. 6467 din 3 octombrie 2023 pentru modificarea Procedurii privind managementul cazurilor de violenţă asupra antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor şi personalului unităţii de învăţământ, precum şi al altor situaţii corelate în mediul şcolar şi al suspiciunii de violenţă asupra copiilor în afara mediului şcolar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 6.235/2023 link

ORDIN nr. 6464 din 2 octombrie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 6.173/2022 privind constituirea Corpului naţional de profesori mentori din învăţământul preuniversitar şi înfiinţarea Registrului naţional al profesorilor mentori din învăţământul preuniversitar link

ORDIN nr. 3956 din 18 octombrie 2023 pentru aprobarea modului de decontare a primelor de carieră, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învăţământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile link


Informaţii legislative anterioare
2023


2022


2021


2020

 2019

 2018 - 2016PROGRAM

TRIBUNALUL IAŞI
Program registratură:
Marti-Joi
orele - 09.00-12.00
fax registratură: 0332.435700
e-mail:
tr-iasi-reg@just.ro


CURTEA DE APEL IAŞI
Program registratură:
Luni-Miercuri-Joi
orele - 09.00-12.00
fax registratură:
0232.255907
e-mail:
ca-iasi@just.ro


JUDECĂTORIA IAŞI
Program registratură:
Luni-Marti-Joi
orele - 09.00-11.00
fax registratură:
0232/255914
e-mail:
jd-iasi-registratura@just.ro.           
   
Descarcati ultima versiune de Adobe Acrobat Reader * necesar  vizualizarii fisierelor PDF


Copyright © 2008-2022 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. Realizat de serviciul juridic  termeni şi condiţii de utilizare