idem est non esse et non probari / un drept nedovedit este ca inexistentInspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 2019

    În cadrul site-ului oficiul juridic ISJ Iaşi veţi regăsi informaţii privind legislaţia utilă sistemului de învăţământ, adrese trimise în reţea, link-uri cu cele mai importante site-uri ce privesc domeniul juridic şi obţinerea de informaţii referitoare la acesta.


Atenţionări către unităţi

[16.12.2021]
Model apel pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă sentinte civile care obliga unitatea este obligata la calculul si palata Sporul de 25% pt gradaţie de merit, respectiv 10% dirigenţie:
- Model apel ds spor 25% gradatie / 10% dirigentie USLIP Iasi  link

[30.03.2021]
Model întâmpinare pentru unităţile care vor
primii în urmatoarea perioadă cereri de chemare în judecată ce au ca obiect acordarea voucherelor de vacanta:
- Model intampinare vouchere de vacanta USLIP Iasi link

Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă cereri de chemare în judecată ce au ca obiect reclacularea si acordarea diferenţelor salariale pentru sporul de 25% pt gradatie de merit, respectiv 15% alte sporuri:
- Model intampinare sporul de 25% pt gradatie de merit, respectiv 15% alte sporuri link

[04.02.2021]
Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă cereri de chemare în judecată ce au ca obiect acordarea indemnizatiilor pentru concediu de odihnă şi de hrană:
- Model intampinare CO si norma hrana USLIP Iasi link

[14.08.2020]
Model apel pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă sentinte civile care obliga unitatea la vcalculul si palata Sporul de stabilitate 15% personal auxiliar:
- Model apel spor de stabilitate USLIP Iasi link

[04.03.2020]
- Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă cereri de chemare în judecată ce au ca obiect Sporul de stabilitate 15% personal auxiliar:
- Model întâmpinare spor de stabilitate USLIP Iasi link

[26.02.2020]
- Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă cereri de chemare în judecată ce au ca obiect PRIMA de instalare cadre didactice:
- Model întâmpinare prima de instalare USLIP Iasi link

[27.08.2019]
Model apel pentru unităţile care vor primii pentru unitatile care vor primii în urmatoarea perioada sentinte civile prin care unitatea este obligata la plata de drepturi salariale în regim de plata cu ora, reprezentând contravaloarea orelor de educaţie fizică şi sport efectuate, cu depăşirea normei didactice, în contradictoriu cu USLIP Iasi link

Model apel pentru unităţile care vor primii pentru unitatile care vor primii în urmatoarea perioada sentinte civile prin care unitatea este obligata la acordarea sporului de suprasolicitare neuro psihica în cuantum de 10% din salariul de baza, in constradictoriu cu ASGA Iasi link


atenţionări anterioare
[22.05.2019]
Model apel pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioada sentinte civile unitate ASGA Iaşi, prin care unitatea este obligată la calculul şi plata drepturilor salariale cuvenite pentru activitatea didactică de predare efectuată în regim de plata cu ora, prin luarea în calcul a gradaţiei de merit link

[22.03.2019]
Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioada cereri de chemare in judecată - USLIP Iaşi, prin careunitatea este obligata la plata de drepturi salariale în regim de plata cu ora, reprezentând contravaloarea orelor de educaţie fizică şi sport efectuate, cu depăşirea normei didactice link

Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioada cereri de chemare in judecată - ASGA Iasi, prin care unitatea este obligata la acordarea sporului de suprasolicitare neuro psihica în cuantum de 10% din salariul de baza link


[07.01.2019]
Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioada cereri de chemare în judecată - ASGA Iaşi, prin care unitatea este obligata la calculul şi plata drepturilor salariale cuvenite pentru activitatea didactică de predare efectuată în regim de plata cu ora, prin luarea în calcul a gradaţiei de merit link

[09.03.2018]
Model intampinare pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada cereri de chemare in judecata - ASGA Iasi, prin care unitatea este obligata la calculul şi plata diferentei drepturilor salariale la plata cu ora pentru cadrele didactice beneficiare a gradatiei de merit începând cu data de 01.09.2017 link

Model intampinare pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada cereri de chemare in judecata - ASGA Iasi, prin care unitatea este obligata la calculul şi plata drepturilor salariale începând cu data de 01.07.2017, conform Legii nr. 153/2017 link


[09.11.2017]
- Model intampinare pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada cereri de chemare in judecata - ASGA Iasi, prin care unitatea este obligata la calculul şi plata drepturilor salariale începând cu data de 01.07.2017, conform Legii nr. 153/2017 link

[26.06.2017]
- Model intampinare pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada cereri de chemare in judecata - USLIP Iasi, prin care unitatea este obligata la anularea deciziilor / actelor aditionale a personalului didactctic si didactic auxiliar la CIM emise la 01.01.2017 link

[31.05.2017]
- Model intampinare pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada cereri de chemare in judecata - Al Sind Gh Asachi Iasi, prin care unitatea este obligata la anularea deciziilor / actelor aditionale a personalului didactctic si didactic auxiliar la CIM emise la 01.01.2017 link


Ultimele noutaţi legislative:
Legile, hotărârile, ordinele şi alte acte normative se regăsesc în secţiunea legislaţie generală şi legislaţie ministerul educaţiei naţionale
   
[04.01.2022]
ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar link

ORDIN nr. 5578 din 10 noiembrie 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023 link


[07.12.2021]
ORDIN nr. 5608 din 19 noiembrie 2021 privind completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 link

ORDIN nr. 5578 din 10 noiembrie 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023 link

ORDIN nr. 5558 din 5 noiembrie 2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 link

ORDIN nr. 5550 din 5 noiembrie 2021 pentru modificarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 link


[02.11.2021]
ORDIN nr. 5513 din 28 octombrie 2021 privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2022-2023, a modelelor proiectelor cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional de stat pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială, precum şi a modelului "Situaţia solicitărilor operatorilor economici şi a propunerilor de cifre de şcolarizare la învăţământul profesional de stat, pentru anul şcolar 2022-2023" link

ORDIN nr. 5511 din 28 octombrie 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023 link

ORDIN nr. 5490 din 22 octombrie 2021 pentru instituirea unor măsuri în învăţământul preuniversitar link

ORDIN nr. 5338 din 1 octombrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 * actualizare 02.12.2021 link


[15.10.2021]
ORDIN nr. 5454 din 13 octombrie 2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021 link

ORDIN nr. 5349 din 6 octombrie 2021 privind modificarea alin. (5) al art. 6 din Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 link

ORDIN nr. 5338 din 1 octombrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 link

ORDIN nr. 5327 din 29 septembrie 2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2021-2022 link

ORDIN nr. 5302 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea Programei pentru susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar - Religie ortodoxă link

ORDIN nr. 5301 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea Programei pentru susţinerea examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar - Religie ortodoxă link

[03.10.2021]
ORDIN nr. 5338 din 1 octombrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 link

[20.09.2021]
LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale * actualizare 20.09.2021 link

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 10 septembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale link


[16.09.2021]
ORDIN nr. 5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar link

ORDIN nr. 5239 din 9 septembrie 2021 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022 link


[14.09.2021]
ORDIN nr. 5151 din 30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat – 2022 link

ORDIN nr. 5150 din 30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023 link

ORDIN nr. 5149 din 30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021-2022 link


[08.09.2021]
LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale * actualizare 08.09.2021 link

ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar * actualizare 08.09.2021 link


[07.09.2021]
ORDIN nr. 5196 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 link

ORDIN nr. 5195 din 3 septembrie 2021 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat link

ORDIN nr. 4597 din 6 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat * actualizare 07.09.2021 link

ORDIN nr. 5157 din 31 august 2021 privind implementarea catalogului electronic în şcoli-pilot link


[28.07.2021]
LEGE nr. 221 din 26 iulie 2021 pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 link

ORDIN nr. 4426 din 20 iulie 2021 privind aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu link

ORDIN nr. 4050 din 29 iunie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control şi al personalului de cercetare din învăţământul de stat link


[22.06.2021]
ORDIN nr. 3993 din 16 iunie 2021 privind stabilirea unor drepturi salariale specifice personalului didactic din învăţământ, prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice link

ORDIN nr. 3864 din 31 mai 2021 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a feedbackului privind activitatea de învăţare, predare şi evaluare în învăţământul preuniversitar link


[03.06.2021]
ORDIN nr. 3851 din 27 mai 2021 privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare pentru anul 2021 link

ORDIN nr. 3852 din 27 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.453/2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat – 2021 link

ORDIN nr. 5453 din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat – 2021 link

ORDIN nr. 3858 din 27 mai 2021 pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022 link

ORDIN nr. 5457 din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022 link

ORDIN nr. 3859 din 27 mai 2021 privind completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.433/2014 lnik

ORDIN nr. 4433 din 29 august 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională link


[21.05.2021]
HOTĂRÂRE nr. 369 din 29 martie 2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei link

[18.05.2021] - ACTUALIZARI
- LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a Educaţiei naţionale * actualizare 07 iunie 2021 link

- ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar * actualizare 18 mai 2021 link

[14.05.2021] - ACTUALIZARI
- ORDIN nr. 5991 din 11 noiembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022 link

- ORDIN nr. 3235 din 4 februarie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 * actualizare 21 mai 2021 link

- ORDIN nr. 5449 din 31 august 2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022 link


[07.05.2021]
- ORDIN nr. 3749 din 28 aprilie 2021 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2021 link


[22.04.2021]
- ORDIN nr. 3654 din 12 aprilie 2021 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea bazelor de practică pedagogică link

- ORDIN nr. 3647 din 7 aprilie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.462/2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2020-2021 link

- ORDIN nr. 3515 din 23 martie 2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 link

- ORDIN nr. 3235 din 4 februarie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 * actualizare 22.04.2021 link


[09.04.2021]
- HOTĂRÂRE nr. 369 din 29 martie 2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei link

[30.03.2021]
HOTĂRÂRE nr. 352 din 25 martie 2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional link

- HOTĂRÂRE nr. 293 din 10 martie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 link

- ORDIN nr. 3558 din 29 martie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului şcolar 2020-2021 link

- ORDIN nr. 3449 din 5 martie 2021 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021 link

[11.03.2021]
- ORDIN nr. 3473 din 10 martie 2021 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022 şi a Calendarului înscrierii link

- ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar link

- ORDIN nr. 3300 din 19 februarie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv link

- ORDIN nr. 3460 din 6 martie 2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.300/2021 link

[08.03.2021]
- ORDIN nr. 3449 din 5 martie 2021 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021 link

- ORDIN nr. 3337 din 26 februarie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.449/2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022 link

- HOTĂRÂRE nr. 52 din 24 februarie 2021 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, precum şi pentru stabilirea metodologiei prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene link

[02.03.2021]
- ORDIN nr. 5576 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat *actualizare 03.03.2021 link

- HOTĂRÂRE nr. 1064 din 4 decembrie 2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020-2021 *actualizare 03.03.2021 link

[25.02.2021]
- ORDIN nr. 3300 din 19 februarie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv link

[18.02.2021]
- OUG nr. 8 din 18 februarie 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative link

- ORDIN nr. 3243 din 5 februarie 2021 privind structura anului şcolar 2021-2022 link

[04.02.2021]
- ORDIN nr. 3189 din 27 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011 link

[04.02.2021]
- ORDIN nr. 3237 din 5 februarie 2021 privind aprobarea programelor pentru susţinerea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi pentru probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021 link

- ORDIN nr. 3235 din 4 februarie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 link

[29.01.2021]
- ORDIN nr. 3203 din 28 ianuarie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022 link

- ORDIN nr. 3174 din 25 ianuarie 2021 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014 link

- ORDIN nr. 3160 din 20 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de către inspectoratele şcolare şi centrele de perfecţionare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.665/2019 link

- ORDIN nr. 3151 din 19 ianuarie 2021 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.511/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar link


[27.01.2021]
- ORDIN nr. 3165 din 21 ianuarie 2021  pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.991/2020 link

- ORDIN nr. 3164 din 21 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.599/2020 link


[21.01.2021]
- ORDIN nr. 3108 din 12 ianuarie 2021 pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr 5.447/2020 link

- ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar * actualizare 21.01.2021 link

- ORDIN nr. 3009 din 6 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.843/2009 link

- ORDIN nr. 4843 din 27 august 2009 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică * actualizare 21.01.2021 link

[04.01.2021]
- ORDIN nr. 6106 din 3 decembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar link

[24.11.2020] Actualizari acte normative
- ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar - ROFUIP * actualizare 24.11.2020 link

[14.12.2020
- ORDIN nr. 5991 din 11 noiembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2021-2022 link + anexa Metodologie-cadru link

[23.11.2020]
- ORDIN nr. 5977 din 9 noiembrie 2020 privind suspendarea aplicării unor prevederi ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 link

ORDIN nr. 5976 din 9 noiembrie 2020 privind aprobarea programelor pentru sustinerea examenului national pentru definitivare în învatamântul preuniversitar link

ORDIN nr. 5975 din 9 noiembrie 2020 privind aprobarea programelor pentru sustinerea concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învatamântul preuniversitar link


- ORDIN nr. 5972 din 8 noiembrie 2020 pentru suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar link

- ORDIN nr. 5967 din 6 noiembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile link

- ORDIN nr. 5956 din 4 noiembrie 2020 privind înfiinţarea centrelor judeţene de excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă CEX link

- ORDIN nr. 5924 din 3 noiembrie 2020 pentru suspendarea prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare link


ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 1 din 17 martie 2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri link

Ordonanța de urgență nr. 30 din 21 martie 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 link

Ordonanța de urgență nr. 29 din 21 martie 2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare link

LEGE nr. 19 din 14 martie 2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ link

Hotărârea nr. 217 din 21 martie 2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ link
Informaţii legislative anterioare
2020
[13.11.2020]
- HOTĂRÂRE nr. 967 din 12 noiembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 link


[07.10.2020]
- ORDIN nr. 5638 din 28 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România link


[28.09.2020]
- ORDIN nr. 5619 din 23 septembrie 2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.570/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar link

- ORDIN nr. 5618 din 23 septembrie 2020 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.568/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat link

- ORDIN nr. 5578 din 17 septembrie 2020 privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022, precum şi a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a Proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional link

- ORDIN nr. 5574 din 17 septembrie 2020  privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 link

- ORDIN nr. 5562 din 14 septembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene de excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă link

- ORDIN nr. 5558 din 14 septembrie 2020 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2020-2021 link

- ORDIN nr. 5460 din 31 august 2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învăţământul preşcolar şi primar de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare link

- ORDIN nr. 5434 din 31 august 2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar link


[14.09.2020]
- LEGE nr. 203 din 16 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 link

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 157 din 3 septembrie 2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă link


[14.09.2020]
- ORDIN nr. 5459 din 31 august 2020 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2020-2021 link

- ORDIN nr. 5457 din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022 link

- ORDIN nr. 5455 din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2020-2021 link

- ORDIN nr. 5453 din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat – 2021 link

- ORDIN nr. 5449 din 31 august 2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022 link

- ORDIN nr. 5545 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru  prelucrarea datelor cu caracter personal link

- ORDIN nr. 4916 din 3 august 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a competiţiilor sportive şcolare link


[10.09.2020]
- ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar link

- ORDIN nr. 4749 din 24 iulie 2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar particular în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 link


[07.09.2020]
- ORDIN nr. 4738 din 20 iulie 2020 privind aprobarea necesarului de dispozitive electronice cu conexiune la internet, precum şi a criteriilor de repartizare a acestor dispozitive achiziţionate prin Programul naţional "Şcoala de acasă" link


[02.09.2020]
- ORDIN nr. 1494 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu  virusul SARS-CoV-2 link
* GHIDUL privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19
* Scenarii de funcţionare a unităţilor sau a instituţiilor de învăţământ preuniversitare
* GHID privind instituirea de măsuri sanitare şi de protecţie în instituţiile de învăţământ superior în perioada pandemiei de COVID-19

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 147 din 27 august 2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii  coronavirusului SARS-CoV-2 link


[26.08.2020]
- ORDIN nr. 4813 din 30 iulie 2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie link


[24.08.2020]
- Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale * actualizare 24.08.2020 link


[21.08.2020]
- LEGE nr. 184 din 20 august 2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 link

- LEGE nr. 185 din 20 august 2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 link

- LEGE nr. 186 din 20 august 2020 pentru modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 link

- LEGE nr. 187 din 20 august 2020 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 link

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 19 august 2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 link


[17.08.2020]
- HOTĂRÂRE nr. 668 din 14 august 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 link

- ORDIN nr. 4812 din 30 iulie 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcţionarea învăţământului pedagogic în sistemul de învăţământ preuniversitar link

- ORDIN nr. 4811 din 30 iulie 2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înfiinţare, organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie link

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 7 august 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora link

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 7 august 2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă link

- ORDIN nr. 4749 din 24 iulie 2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar particular în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 link

- ORDIN nr. 4742 din 21 iulie 2020 pentru aprobarea constituirii grupului de lucru interministerial în vederea stabilirii normelor/măsurilor pentru începerea anului şcolar/anului universitar 2020-2021 link

- LEGE nr. 151 din 23 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii link

- ORDIN nr. 1309 din 21 iulie 2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 link

- HOTĂRÂRE nr. 559 din 16 iulie 2020 privind funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie link

- HOTĂRÂRE nr. 553 din 15 iulie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 link

- LEGE nr. 133 din 15 iulie 2020 pentru completarea art. 83 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 link


[09.07.2020]
- ORDIN nr. 4667 din 6 iulie 2020 pentru modificarea anexei nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019 link


[07.07.2020]
ACTUALIZĂRI
- ORDIN nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar ROFUIP * actualizare 07 iul 2020  link


[06.07.2020]
- LEGE nr. 109 din 3 iulie 2020 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 link

- ORDIN nr. 4343 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (11), art. 561 şi ale pct. 61 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică – bullying link

[02.07.2020]
- Ordin nr. 4635 din 26 iunie 2020 privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi alte instituţii publice din subordinea acestuia, pentru anul 2020 link

[30.06.2020]
- Ordin nr. 4596 din 19 iunie 2020 pentru completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.844/2016 link

- Ordin nr. 4567 din 18 iunie 2020 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017-2018 link


[26.06.2020]
- Ordin nr. 4544 din 16 iunie 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.156/2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini link

- Ordin nr. 4495 din 10 iunie 2020 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2020 link

- Ordin nr. 4472 din 9 iunie 2020 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Montessori School of Iaşi" din municipiul Iaşi link


[15.06.2020]
- Ordin nr. 4440 din 2 iunie 2020 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.916/2019 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a în anul scolar 2019-2020 link

- ORDIN nr. 1076 din 12 iunie 2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 link


[03.06.2020]
ORDIN nr. 4422 din 29 mai 2020 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a probelor pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, pentru anul şcolar 2019-2020 link

- Ordin nr. 4421 din 29 mai 2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică, în anul şcolar 2019-2020 link

- HOTĂRÂRE nr. 435 din 28 mai 2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 link

- Ordin nr. 4341 din 27 mai 2020 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul de bacalaureat naţional 2020 link

- Ordin nr. 4317 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 link

- Ordin nr. 4316 din 21 mai 2020 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole în anul şcolar 2019-2020 link


[25.05.2020]
- Ordin nr. 4307 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2020 link

- Ordin nr. 4950 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2020 * actualizare 26 mai 2020 link

- Ordin nr. 4325 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021 link

- Ordin nr. 5087 din 30 august 2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021/ actualizare 26 mai 2020 link

- Ordin nr. 4324 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.033/2016, pentru anul şcolar 2020-2021 link

- Ordin nr. 5033 din 29 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat  / actualizare 26 mai 2020 link

- Ordin nr. 4300 din 21 mai 2020 privind completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.211/2018 link

- Ordin nr. 5211 din 2 octombrie 2018
privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ / actualizare 26 mai 2020 link

- Ordin nr. 4303 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011 link

- Ordin nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar / actualizare 26 mai 2020 link

- Ordin nr. 4298 din 20 mai 2020 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone în vederea obţinerii menţiunii speciale "secţie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat în anul şcolar 2019-2020 link


[22.05.2020]
- Ordin nr. 4261 din 15 mai 2020  pentru modificarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.307/2020 link

- Ordin nr. 3307 din 21 februarie 2020 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020 / actualizare 22 mai 2020 link


[21.05.2020]
- Ordin nr. 840 din 19 mai 2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României link

- Ordin nr. 841 din 19 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării link

- Ordin nr. 4247 din 13 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011 link

- Ordin nr. 4266 din 18 mai 2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României link

- Ordin nr. 4267 din 18 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării link

- Ordin nr. 874 din 22 mai 2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă link


[19.05.2020]
- Ordin nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar link

- Ordin nr. 4249 din 13 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 link

Hotărâre nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 + anexe link


[15.05.2020]
- OUG nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative link

- OUG nr. 58 din 23 aprilie 2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ link

- HOTĂRÂRE nr. 24 din 14 mai 2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 link

- Ordin nr. 4244 din 12 mai 2020 pentru modificarea şi completarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.277/2020 link

- Ordin nr. 4220 din 8 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ link
* ABOROGAT la data de 19.05.2020 prin  Ordinul nr. 4267/2020

- Ordin nr. 4135 din 21 aprilie 2020 privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea şi/sau întărirea capacităţii sistemului de învăţământ preuniversitar prin învăţare on-line link


[24.04.2020]
- Ordin nr. 4135/2020  privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar  prin învățare on-line link

- Ordin  nr. 4.115/10.04.2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului național de Bacalaureat, în anul școlar 2019 - 2020 link

- Ordin nr. 4019 din 6 aprilie 2020 privind suspendarea organizării şi desfăşurării evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, a simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2019-2020 link


[10.04.2020]
Adresa M.E.C. nr. 8900/10.04.2020 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul pandemiei Covod-19, adoptată la data de 19.03.2020 link

- Ordin nr. 3992 din 2 aprilie 2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic link


[23.03.2020]
ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 link


[10.03.2020]
- Ordin nr. 3472 din 10 martie 2020 privind aprobarea programelor pentru susţinerea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, începând cu anul şcolar 2020-2021 link

- Ordin nr. 3374 din 28 februarie 2020 pentru completarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2020, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.092/2020 link

- Ordin nr. 3092 din 21 ianuarie 2020 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2020 link

- Ordin nr. 3371 din 28 februarie 2020 pentru aprobarea conţinutului şi formatului foilor matricole anexe la Certificatele de absolvire a Programului de formare psihopedagogică (nivelul I şi nivelul II) link


[27.02.2020]
H.G. nr. 107 din 4 februarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar link

- Ordinul nr. 3309 din 21 februarie 2020 pentru modificarea Criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.346/2011 link

- Ordin nr. 5346 din 7 septembrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal actualizare 2020 link


[24.02.2020]
- ORDIN nr. 3277 din 17 februarie 2020 privind aprobarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021 link

- Ordinul nr. 3244 din 12 februarie 2020 privind aprobarea Calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2020 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în perioada examenului naţional de bacalaureat - sesiunea iunie-iulie 2020 link

[29.01.2020]
- LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale / actualizare 28.01.2020 link

- OUG nr. 3 din 16 ianuarie 2020 pentru completarea art. 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 link

[20.01.2020]
Hotărârea de Guvern nr. 24/16.01.2020  privind organizarea şi funcţionarea  Ministerului Educaţiei şi Cercetării link

Ordinul nr. 3125/29 ianuarie 2020 privind structura anului şcolar 2020-2021 link

[10.01.2020]
- ORDIN nr. 5259 din 12 noiembrie 2019 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021 link

- OUG nr. 1 din 6 ianuarie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative link 2019
[10.01.2020]
- ORDIN nr. 4946 din 27 august 2019 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2019-2020 link

- ORDIN nr. 4948 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 link

- ORDIN nr. 4950 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2020 link

[14.08.2019]
ORDIN nr. 3191 din 20 februarie 2019 privind structura anului şcolar 2019-2020 link

LEGE nr. 127 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii link


[12.07.2019]
CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 435 din 17 aprilie 2019 UNIC la Nivel de Sector de Activitate Învătământ Preuniversitar link

[07.05.2019]
LEGE nr. 1/2011 a educaţiei naţionale * actualizare 20.04.2019 link

ORDIN nr. 5235 din 2 octombrie 2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020 * actualizare 20.04.2019 link

ORDIN nr. 3969 din 30 mai 2017  pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar * actualizare 20.04.2019 link

[23.04.2019]
ORDIN nr. 3886 din 11 aprilie 2019  pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018 link

ORDIN nr. 3862 din 4 aprilie 2019 pentru suspendarea aplicării unor prevederi şi decalarea unor termene şi perioade din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018 link

ORDIN nr. 3860 din 4 aprilie 2019 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 14-a link

ORDIN nr. 3767 din 26 martie 2019 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020 link

ORDIN nr. 3750 din 22 martie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a colegiilor şi liceelor pedagogice din România link

ORDIN nr. 3738 din 22 martie 2019 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.969/2017 link

ORDIN nr. 3687 din 15 martie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat link

ORDIN nr. 3670 din 14 martie 2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Căsuţa Zânelor" din municipiul Iaşi link

ORDIN nr. 3668 din 14 martie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare de nivel liceal acreditate, de noi specializări în cadrul profilurilor deja autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate din cadrul filierei teoretice şi/sau vocaţionale, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie link

ORDIN nr. 3667 din 14 martie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare, în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive şcolare, de noi cercuri/discipline sportive, după caz, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie link


[16.04.2019]
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 3 aprilie 2019  pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene link

[05.04.2019]
HOTĂRÂRE nr. 171/2019 privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi liberă link

ORDIN nr. 3635 din 5 martie 2019 al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile si specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în  învăţământ 2019 link

ORDIN nr. 3238 din 28 februarie 2019 al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.062/2017 23 ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE Şl JUSTIŢIE Decizia nr. 76 din 12 noiembrie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) 24-32 link

ORDIN nr.3.207 din 22 februarie 2019 al ministrului educaţiei naţionale privind măsuri de aplicare şi corelare a planurilor de învăţământ pentru învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică si postliceal cu structura anului şcolar 2019-2020 link

ORDIN nr.3.199 din 21 februarie 2019 al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.622/2018 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul special preşcolar, primar şi gimnazial link

ORDIN nr.3.191 din 20 februarie 2019 al ministrului educaţiei naţionale privind structura anului şcolar 2019-2020 link

ORDIN nr.3.185 din 18 februarie 2019 al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea organizării simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat national în anul şcolar 2018-2019 link

ORDIN nr.3.184 din 18 februarie 2019 al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2019 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în perioada sesiunii normale de bacalaureat link

ORDIN nr.3.181 din 18 februarie 2019 al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020 link

ORDIN nr.3.141 din 8 februarie 2019 al ministrului educaţiei naţionale privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională link

ORDIN nr.3.132 din 8 februarie 2019 al ministrului educaţiei naţionale pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.829/2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 link


ORDIN nr. 4829 din 30 august 2018  privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 *actualizare 8 febr 2019 link

ORDIN nr.3.125 din 4 februarie 2019 al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" link

ORDIN nr.3.122 din 4 februarie 2019 al ministrului educaţiei naţionale privind stabilirea tipurilor de calificări profesionale de nivelurile 3 şi 4 ale Cadrului naţional al calificărilor şi a corespondenţei dintre acestea, din cadrul aceluiaşi profil la învăţământul liceal filiera tehnologică şi din cadrul învăţământului profesional link

ORDIN nr. 3103 din 28 ianuarie 2019 al ministrului educaţiei naţionale privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar link
Anexa I link
Anexa II link
Anexa III link


ORDIN nr. 3035 din 10 ianuarie 2012  privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare * actualizare 18.04.2019 link

ORDIN nr. 3015 din 8 ianuarie 2019 al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare link 2018 - 2016
[12.04.2018]
LEGEA nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice * forma actualizată 12.04.2018 link

[04.04.2018]
LEGEA nr. 1/2011 a Educatiei nationale * forma actualizată 04.04.2018  link

Ordinul nr. 3242/23.02.2018 privind aprobarea calendarului si a metodologiei de înscriere a copiilor în învatamântul primar pentru anul scolar 2018-2019 link

ORDIN nr. 3109/29.01.2018 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a si a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2017-2018 link

ORDIN nr. 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar actualizare 08.02.2018 link

ORDIN nr. 3017/08.01.2018 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2017 link

ORDIN nr. 4792/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional 2018 link

[17.01.2018]
ORDIN nr. 3027/08.01.2018 pentru modificarea si completarea Anexei - Regulament - cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar la Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar link

[16.01.2018]
ORDIN nr. 5472/07.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019 link

ORDIN nr. 5376/19.10.2017 privind aprobarea domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potenţial de creştere în România link

ORDIN nr. 5360/16.10.2017 privind aprobarea calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019, precum şi a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a Proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional link

ORDIN nr. 5062/26.09.2017 pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar link

ORDIN nr. 4815/31.08.2017 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2017-2018 link

ORDIN nr. 4814/31.08.2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ link

[11.01.2018]
ORDIN nr. 4802/31.08.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare a Programului "Şcoala după şcoală", aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.349/2011 link

ORDIN nr. 5349/07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Şcoala după şcoală" * actualizat 11.01.2018 link

ORDIN nr. 4798/31.08.2017 privind aprobarea Contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul dual link

ORDIN nr. 4797/31.08.2017 privind Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar link

ORDIN nr. 4796/31.08.2017 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 link

ORDIN nr. 4795/31.08.2017 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019 link

ORDIN nr. 4794/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019 link

ORDIN nr. 4787/30.08.2017 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2017-2018 link

[04.01.2018]
ORDIN nr. 5485/13.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 link
Anexa la ordinul nr. 5485/2017 METODOLOGIA - CADRU privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 link

[18.09.2017]
LEGE-CADRU nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice link


[31.08.2017]
ORDIN nr. 3382/24.02.2017 privind structura anului şcolar 2017-2018 link

OUG nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare link

[07.07.2017]
ORDIN nr. 3969/30.05.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar link

[12.06.2017]
Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale - actualizare 12.06.2017 link

[07.06.2017]
Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii - actualizare 07.06.2017 link

[26.05.2017]
HOTĂRÂRE nr. 333/18.05.2017 privind stabilirea zilei de 2 iunie 2017 ca zi liberă link

[16.05.2017]
ORDIN nr. 3794/26.04.2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.077/2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 link

ORDIN nr. 3793/26.042017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.069/2016 privind aprobarea Calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018 link

ORDIN nr. 3792/26.04.2017 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017-2018 link

ORDIN nr. 3623/11.04.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activităţii manageriale desfăşurate de directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar & anexa Metodologie link

LEGE nr. 90/28.04.2017 pentru completarea art. 12 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 link

[10.05.2017]
ORDIN nr. 3768/20.04.2017 pentru modificarea anexei nr. 1 "Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare" la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare link

ORDIN nr. 3600/4 aprilie 2017 pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011 link

ORDIN nr. 3492/20.03.2017 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Excellence" din municipiul Iaşi link

ORDIN nr. 3473/17.03.2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018 link

Legea nr. 248/28.10.2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate link

Legea nr. 70/14.04.2017 pentru modificarea şi completarea art. 174 din  Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 link

[04.04.2017]
ORDIN nr. 3393/28.02.2017 privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul gimnazial link
*Noile programe şcolare pentru gimnaziu, aprobate prin ordinul de ministru ataşat, au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 164bis/07.03.2017 şi pot fi consultate in extenso link
*GIMNAZIU - PROGRAME ȘCOLARE 2017 link

ORDIN nr. 3367/23.02.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011 link

ORDIN nr. 3366/23.02.2017 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2017 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru competiţiile internaţionale, precum şi pentru absolvenţii de liceu care susţin examenul de admitere în universităţile din străinătate link

[03.03.2017]
Ordin nr. 3384/24.02.2017 pentru aprobarea anexelor nr.1-21 la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.086/2017, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice link

ORDIN nr. 3382/24.02.2017 privind structura anului şcolar 2017-2018 link

Contract Colectiv de Muncă nr. 78/ 22.02.2017 UNIC la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar link

[21.02.2017]
ORDIN nr. 3252/14.02.2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.161/2016 link

ORDIN nr. 3247/14.02.2017 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018 + anexe link

[13.02.2017]
ORDIN nr. 3124/20.01.2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare link

ORDIN nr. 3151/31.01.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.739/2016 link

ORDIN nr. 3150/31.01.2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.004/2017 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2016-2017 link

ORDIN nr. 3160/01.02.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014 link

ORDIN nr. 3114/19.01.2017 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.087/2016 link

ORDIN nr. 3104/19.01.2017 privind modificarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 11-a, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.784/2016 link

Ordin nr. 3086/16.01.2017 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017 link

[07.02.2017]
Legea nr. 1/2011 a Educatiei nationale * actualizare 09.02.2017 link

ORDIN nr. 5819/25.11.2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia link

ORDIN nr. 5893/28.11.2016 privind TEMELE pentru acasă în învăţământul preuniversitar link

[30.01.2017]
Contract Colectiv de Muncă nr. 1483/13.11.2014 UNIC la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar pe anii 2014-2015 * actualizare la date de 26.01.2017 * aborgat link

ORDIN nr. 4477/06.07.2016 privind aprobarea standardelor profesionale de formare continuă pentru funcţiile didactic auxiliare din învăţământul preuniversitar secretar şcolar, laborant şcolar, pedagog şcolar, corepetitor, pe etape de formare continuă - debutant şi cu vechime mai mare de 5 ani/experimentat link

[12.01.2017]
OUG nr. 57 din 9 decembrie 2015 - privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare * actualizare 11.01.2017 link

OUG nr. 20 din 8 iunie 2016 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative * actualizare 11.01.2017 link

LEGE nr. 250 din 17 decembrie 2016 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative link

ORDIN nr. 6161/22.12.2016 - pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017 link

OUG nr. 1/4.01.2017 - pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative link

ORDIN nr. 3044/6.01.2017 - pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.080/2016 link

ORDIN nr. 5080/31.08.2016 - pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar * actualizare 11.01.2017 link

ORDIN nr. 6158/22.12.2016 - privind aprobarea Planului de acţiune pentru desegregare şcolară şi creşterea calităţii educaţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar din România link

ORDIN nr. 6156/22.12.2016 - privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini link

ORDIN nr. 6154/21.12.2016 -privind aprobarea Metodologiei de reglementare a activităţilor desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR), pe teritoriul României link

ORDIN nr. 6153/21.12.2016 - pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii link

ORDIN nr. 6125/20.12.2016 - privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie link

ORDIN nr. 6121/20.12.2016 - privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate link

[15.11.2016]
ORDIN nr. 5739/14.11.2016 - pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 link

Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5739/14.11.2016 METODOLOGIA - CADRU privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 link

[20.09.2016]
ORDIN nr. 5078/31.08.2016 - privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2016-2017 link

Ordin nr. 5077/31.08.2016 - privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 link


[20.09.2016]
ORDIN nr. 5079/31.08.2016 - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar + anexa Regulemntul-cadru link

[13.09.2016]
ORDIN nr. 5080/31.08.2016 - pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar link

ORDIN nr. 3060/3.02.2014 - privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar * actualizare 13 sept 2016 link

[12.09.2016]
ORDIN nr. 5074/31.08.2016 - privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2016-2017 link

ORDIN nr. 5071/31.08.2016 - privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017 link

ORDIN nr. 5070/31.08.2016 - privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2017 link

[24.04.2016]
ORDIN nr. 3682/22.04.2016 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat link

ORDIN nr. 3892/31.05.2016 - pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2016 link

[26.05.2016]
ORDIN nr. 3844/24.05.2016 - pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar link

ORDIN nr. 3838/23.05.2016 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor link

ORDIN nr. 3784/17.05.2016 - privind fuziunea prin absorbţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Funny English Center" din municipiul Iaşi şi Şcoala "Funny English Center" din municipiul Iaşi de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Internaţională "Spectrum" din municipiul Iaşi link

[13.04.2016]
ORDIN nr. 3637/12.04.2016 - pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/2014 privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar link

ORDIN nr. 3590/5.04.2016 - privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial link

[29.03.2016]
ORDIN nr. 3517/28.03.2016 - privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2-27 noiembrie 2015, începând cu anul şcolar 2016-2017 link

[17.02.2016]
ORDIN nr. 3158/15.02.2016 - privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016 – 2017 link

[01.02.2016]
- Ordin nr. 3069/14.01.2016 - privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2015-2016 link

[30.01.2016]
ORDIN nr. 3107/27.01.2016 - pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2016-2017 link

ORDIN nr. 3099/27.01.2016 - pentru modificarea Metodologiei de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.114/2014 link

ORDIN nr. 3098/27.01.2016 - privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie link

[26.01.2016]
- Ordin nr. 52/14.01.2016 - privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal link

- Legea nr. 227/08.09.2015 - privind Codul Fiscal - actualizare 28.01.2016 link

- Hotărâre nr. 15/19.01.2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă link

- Lege nr. 248/28.10.2015 - privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate link

[25.01.2016]
- Ordin nr. 3678/08.04.2015 -  privind aprobarea Metodologiei de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare + anexa Metodologie link

[21.01.2016]
- Ordin nr. 6020/22.12.2015 - privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.170/2015 privind aprobarea modelului de Standard ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională link

- Ordin nr. 3051/12.01.2016 - privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a link

- Ordin nr. 3049/11.01.2016 - privind înregistrarea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi a inspectoratelor şcolare judeţene în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI ca autorităţi competente în verificarea autenticităţii actelor de studii emise de către unităţile de învăţământ preuniversitar acreditate din România link

- Ordin nr. 3048/11.01.2016 - privind înregistrarea instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România, a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi a inspectoratelor şcolare judeţene în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI ca autorităţi competente în gestionarea modulului de alerte pentru diplomele false link

- Lege nr. 6/18.01.2016 - pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 link

- Legea nr. 1/11.01.2016 - pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr. 62/2011 link

[19.01.2016]
- Legea nr. 1/2011 a educaţei naţionale - actualizare 15.01.2016 link

- Legea nr. 53/2003 privind codul muncii - actualizare 15.01.2016 link

- Legea nr. 62/2011 a dialogului social - actualizare 21.01.2016 link

- Hotararea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice - actualizare 15.01.2016 link

- Ordin 5992/2015 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016 link

- Ordin nr. 5792/16.11.2015 - pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2016 link

- Ordin nr. 5700/12.11.2015 - privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa LONGAVIT din municipiul Iaşi link

- Ordin nr. 5602 /3.11.2015 - pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.713/2007 referitor la aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învăţământ şi a programei şcolare pentru calificarea asistent medical generalist pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal link

- Ordin nr. 5575/28.10.2015 - privind aprobarea unor programe pentru concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar link

- Ordin nr. 5559/27.10.2015 - pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017 link

- Ordin nr. 5558/27.10.2015 - privind aprobarea programelor pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ link

- Ordin nr. 5557/27.10.2015 - pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016 link

- Ordin nr. 5081/31.08.2015 -  privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016 link

- Ordin nr. 5080/31.08.2015 - privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2016 link

- Ordin nr. 4716/11.08.2015 - privind aprobarea Metodologiei de evaluare a inspectorilor şcolari şi a fişei de evaluare-cadru a inspectorului şcolar link

- Ordin nr. 4496/13.07.2015 - privind structura anului şcolar 2015-2016 link
PROGRAM


TRIBUNALUL IAŞI
Program registratură:
zilnic L-V
orele - 09.00-11.00
fax registratură: 0332.435700
e-mail:
tr-iasi-reg@just.ro


CURTEA DE APEL IAŞI
Program registratură:
zilnic L-V
orele - 09.00-12.00
fax registratură:
0232.255907
e-mail:
ca-iasi@just.ro


JUDECĂTORIA IAŞI
Program registratură:
zilnic L-V
orele - 09.00-12.00
fax registratură:
0232/255914
e-mail:
jd-iasi-registratura@just.ro.                                                                                                                     
   
Descarcati ultima versiune de Adobe Acrobat Reader * necesar  vizualizarii fisierelor PDF


Copyright © 2008-2019 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. Realizat de serviciul juridic  termeni şi condiţii de utilizare