idem est non esse et non probari / un drept nedovedit este ca inexistent
  • Modele instanţe
  • Formulare instanţe
  • Adrese reţea şi FTP
  • Sentinţe civile
  • Modele contracte
 
Modele acţiuni / întâmpinări / recursuri / concluzi / etc

* acordaţi 3 minute pentru a vă informa ce trebuie să faceţi când unitatea primeşte o comunicare a cererii de chemare în judecată, o citaţie, o sentinţă civilă sau o decizie civilă


ai primit o comunicare cu cererea de chemare în judecată

ai primit o citaţie

ai primit o comunicare cu
sentinţa civilă

ai primit o comunicare cu
decizia civilă

FORMULAR depunere documentatii registratura Tribunal  link

[30.03.2021]
Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă cereri de chemare în judecată ce au ca obiect acordarea voucherelor de vacanţă:
- Model întâmpinare vouchere de vacanţă USLIP Iasi link

Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă cereri de chemare în judecată ce au ca obiect reclacularea si acordarea diferenţelor salariale pentru sporul de 25% pt gradatie de merit, respectiv 15% alte sporuri:
- Model intampinare diferenţe salariale pentru sporul de 25% pt gradatie de merit, respectiv 15% si alte sporuri USLIP Iasi link

* NOTA unitatea va face 3 exemplare ale întâmpinării, 2 urmând a fi depuse la registratura Tribunalului Iaşi, nu mai târziu de a 25 zi de la primirea în unitate a cererii de chemare în judecată - vezi data poştei, ale treilea exemplar (cu viza registraturii) se va depune la documentele originale a dosarului din unitate

[04.02.2021]
Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă cereri de chemare în judecată ce au ca obiect acordarea indemnizatiilor pentru concediu de odihnă şi de hrană:
- Model intampinare CO si norma hrana USLIP Iasi link
* NOTA unitatea va face 3 exemplare ale întâmpinării, 2 urmând a fi depuse la registratura Tribunalului Iaşi, nu mai târziu de a 25 zi de la primirea în unitate a cererii de chemare în judecată - vezi data poştei, ale treilea exemplar (cu viza registraturii) se va depune la documentele originale a dosarului din unitate

[14.08.2020]
- Model apel pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă sentinte civile care obliga unitatea la vcalculul si palata Sporul de stabilitate 15% personal auxiliar:
- Model apel spor de stabilitate USLIP Iasi link
* NOTA unitatea va face 3 exemplare ale apelului, 2 urmând a fi depuse la registratura Tribunalului Iaşi, nu mai târziu de a 10 zi de la primirea în unitate a sentintei civile - vezi data poştei, ale treilea exemplar (cu viza registraturii) se va depune la documentele originale a dosarului din unitate

[04.03.2020]
- Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă cereri de chemare în judecată ce au ca obiect Sporul de stabilitate 15% personal auxiliar:
- Model întâmpinare spor de stabilitate USLIP Iasi link
* NOTA unitatea va face 3 exemplare ale întâmpinării, 2 urmând a fi depuse la registratura Tribunalului Iaşi, nu mai târziu de a 25 zi de la primirea în unitate a cererii de chemare în judecată - vezi data poştei, ale treilea exemplar (cu viza registraturii) se va depune la documentele originale a dosarului din unitate

26.02.2020
- Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă cereri de chemare în judecată ce au ca obiect PRIMA de instalare cadre didactice:
- Model întâmpinare prima de instalare USLIP Iasi link
* NOTA unitatea va face 3 exemplare ale întâmpinării, 2 urmând a fi depuse la registratura Tribunalului Iaşi, nu mai târziu de a 25 zi de la primirea în unitate a cererii de chemare în judecată - vezi data poştei, ale treilea exemplar (cu viza registraturii) se va depune la documentele originale a dosarului din unitate


[27.08.2019]
Model apel pentru unităţile care vor primii pentru unitatile care vor primii în urmatoarea perioada sentinte civile prin care unitatea este obligata la plata de drepturi salariale în regim de plata cu ora, reprezentând contravaloarea orelor de educaţie fizică şi sport efectuate, cu depăşirea normei didactice link

Model apel pentru unităţile care vor primii pentru unitatile care vor primii în urmatoarea perioada sentinte civile prin care unitatea este obligata la acordarea sporului de suprasolicitare neuro psihica în cuantum de 10% din salariul de baza, în constradictoriu cu ASGA Iaşi link

Model apel pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioada sentinte civile prin care unitatea este obligată la acordarea sporului de suprasolicitare neuro psihică în cuantum de 10% din salariul de , în constradictoriu cu ASGA Iaşi link

* NOTA unitatea va face 3 exemplare ale întâmpinării, 2 urmând a fi depuse la registratura Tribunalului Iaşi, nu mai târziu de a 25 zi de la primirea în unitate a cererii de chemare în judecată - vezi data poştei, ale treilea exemplar (cu viza registraturii) se va depune la documentele originale a dosarului din unitate

* NOTA unitatea va face 3 exemplare ale apelului, 2 urmând a fi depuse la registratura Tribunalului Iaşi, nu mai târziu de a 10-a zi de la primirea în unitate a sentintei civile - vezi data poştei, ale treilea exemplar (cu viza registraturii) se va depune la documentele originale a dosarului din unitate


[22.05.2019]
Model apel pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioada esntinte civile unitate ASGA Iaşi, prin care unitatea este obligată la calculul şi plata drepturilor salariale cuvenite pentru activitatea didactică de predare efectuată în regim de plata cu ora, prin luarea în calcul a gradaţiei de merit link
* NOTA unitatea va face 3 exemplare ale apelului, 2 urmând a fi depuse la registratura Tribunalului Iaşi, nu mai târziu de a 10-a zi de la primirea în unitate a sentintei civile - vezi data poştei, ale treilea exemplar (cu viza registraturii) se va depune la documentele originale a dosarului din unitate


[22.03.2019]
Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioada cereri de chemare in judecată - USLIP Iaşi, prin careunitatea este obligată la plata de drepturi salariale în regim de plata cu ora, reprezentând contravaloarea orelor de educaţie fizică şi sport efectuate, cu depăşirea normei didactice link
* NOTA unitatea va face 3 exemplare ale întâmpinării, 2 urmând a fi depuse la registratura Tribunalului Iaşi, nu mai târziu de a 25 zi de la primirea în unitate a cererii de chemare în judecată - vezi data poştei, ale treilea exemplar (cu viza registraturii) se va depune la documentele originale a dosarului din unitate


Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioada cereri de chemare in judecată - ASGA Iaşi, prin care unitatea este obligată la acordarea sporului de suprasolicitare neuro psihică în cuantum de 10% din salariul de bază link
* NOTA unitatea va face 3 exemplare ale întâmpinării, 2 urmând a fi depuse la registratura Tribunalului Iaşi, nu mai târziu de a 25 zi de la primirea în unitate a cererii de chemare în judecată - vezi data poştei, ale treilea exemplar (cu viza registraturii) se va depune la documentele originale a dosarului din unitate


[07.01.2019]
Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioada cereri de chemare în judecată - ASGA Iaşi, prin care unitatea este obligată la calculul şi plata drepturilor salariale cuvenite pentru activitatea didactică de predare efectuată în regim de plata cu ora, prin luarea în calcul a gradaţiei de merit link
* NOTA unitatea va face 3 exemplare ale întâmpinării, 2 urmând a fi depuse la registratura Tribunalului Iaşi, nu mai târziu de a 25 zi de la primirea în unitate a cererii de chemare în judecată - vezi data poştei, ale treilea exemplar (cu viza registraturii) se va depune la documentele originale a dosarului din unitate


[09.11.2018]
- Model intampinare pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada cereri de chemare in judecata - ASGA Iasi, prin care unitatea este obligată la calculul şi plata drepturilor salariale începând cu data de 01.07.2017, conform Legii nr. 153/2017 link
* NOTA unitatea va face 3 exemplare ale întâmpinării, 2 urmând a fi depuse la registratura Tribunalului Iaşi, nu mai târziu de a 25 zi de la primirea în unitate a cererii de chemare în judecată - vezi data poştei, ale treilea exemplar (cu viza registraturii) se va depune la documentele originale a dosarului din unitate


[26.06.2017]
- Model intampinare pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada cereri de chemare in judecata - U.S.L.I.P. Iasi, prin care unitatea este obligata la anularea deciziilor / actelor aditionale a personalului didactctic si didactic auxiliar la CIM emise la 01.01.2017 link
* NOTA unitatea va face 5 exemplare ale intampinarii, 4 urmand a fi depuse la registratura Tribunalului Iasi, nu mai tarziu de a 25 zi de la primirea in unitate a cererii de chemare in judecata - vezi data postei

[31.05.2017]
- Model întâmpinare pentru unitătile care vor primii în următoarea perioadă cereri de chemare în judecată - Al Sind "Gh. Asachi" Iasi, prin care unitatea este obligată la anularea deciziilor / actelor aditionale a personalului didactic si did. auxiliar la CIM emise la 01.01.2017: link
* NOTA unitatea va face 5 exemplare ale intampinarii, 4 urmand a fi depuse la registratura Tribunalului Iasi, nu mai tarziu de a 25 zi de la primirea in unitate a cererii de chemare in judecata - vezi data postei

[12.05.2017]
- Model apel pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada sentinte civile prin care unitatea este obligata la anularea deciziilor / actelor aditionale la CIM secretar/contabil august 2016, conform sentintelor civile castigate in instanta: link

[31.03.2017]
În atenţia unităţilor care au primit / vor primi cereri de chemare în judecată ce au ca obiect acordare sporul 15% bibliotecari Al. Sind. Gh. Asachi Iaşi
Model intampinare - rubrica adrese reţea link

[11.09.2015]
În atenţia unităţilor care au primit / vor primi cereri de chemare în judecată ce au ca obiect anularea deciziilor / actelor aditionale la CIM secretar/contabil august 2016  
- Model intampinare USLIP Iasi - unit scolare link

[11.09.2015]
În atenţia unităţilor care au primit / vor primi cereri de chemare în judecată ce au ca obiect PLATA CU ORA a personalului invatamant primar pt orele de educatie fizica si sport
- Model apel USLIP Iasi - unit scolare link

[01.07.2015]
În atenţia unităţilor care au primit / vor primi comunicari sentinte civile ce au ca obiect acordare sporul 15% pentru bibliotecari
- model apel USLIP Iasi - unit scolare link
* NOTA unitatea va face 3 exemplare ale apelului, 2 urmand a fi depuse la registratura Tribunalului Iasi, nu mai tarziu de a 10 zi de la primirea in unitate a sentintei civile - vezi data postei

[28.01.2015]
În atenţia unităţilor care au primit / vor primi cereri de chemare în judecată ce au ca obiect acordare sporul 15% pentru bibliotecari
- model intampinare USLIP Iasi - unit scolare link
* NOTA unitatea va face 3 exemplare ale intampinarii, 2 urmand a fi depuse la registratura Tribunalului Iasi, nu mai tarziu de a 25 zi de la primirea in unitate a cererii de chemare in judecata - vezi data postei

[19.01.2015]
- Model apel pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada sentinte civile prin care unitatea este obligata la plata dobanzii legale, conform sentintelor civile castigate in instanta:
- USLIP Iasi - unit scolare link
- Alianta SInd Gh Asaschi Iasi - unit scolare link
- SISH - unit scolare link
- USJ - FEN - unit scolare link
* NOTA unitatea va face 3 exemplare ale apelului, 2 urmand a fi depuse la registratura Tribunalului Iasi, nu mai tarziu de a 10 zi de la primirea in unitate a sentintei civile - vezi data postei

[13.01.2015]
În atenţia unităţilor care au primit / vor primi cereri de chemare în judecată ce au ca obiectcalculul si plata csalariului de baza cg salariului minim brut pe tara + calcul si plata spor vechime personal nedidactic
Model intampinare USLIP Iasi link
Model intampinare ASGA Iasi link
* NOTA unitatea va face 3 exemplare ale intampinarii, 2 urmand a fi depuse la registratura Tribunalului Iasi, nu mai tarziu de a 25 zi de la primirea in unitate a cererii de chemare in judecata - vezi data postei
- formular I depunere documentatii registratura Tribunal linkMODELE 2014
[02.12.2014]
În atenţia unităţilor care au primit / vor primi cereri de chemare în judecată ce au ca obiect plata cu ora a personalului invatamant primar pt orele de educatie fizica si sport
- Model intampinare USLIP Iasi - unit scolare link
- Model intampinare Alianta SInd Gh Asaschi Iasi - unit scolare link
- Model intampinare SISH - unit scolare link
Model intampinare - rubrica adrese reţea* NOTA - unitatea va face 2 exemplare, 1 urmand a fi depuse la registratura Tribunalului Iasi program L-V 11.00-13.00, in termen de 25 zile de la primirea in unitate a cererii de chemare in judecata

[14.11.2014]
În atenţia unităţilor care au primit / vor primi cereri de chemare în judecată ce au ca obiect plata personal nedidactic pentru muncă suplimentară prestată în afara normei săptămânale de muncă - link
* Nota - unitatea va face 2 exemplare, 1 urmand a fi depuse la registratura Tribunalului Iasi, cu cel putin 5 zile inainte de termenul de judecată

[03.09.2014]
Model precizări solicitare instantă copie de pe cererea de chemare în judecată, pentru unitătile care au primit doar citatie cu termen la dosare si nu au si cererea de chemare în judecată link
* NOTA - unitatea va face 2 exemplare, 1 urmand a fi depuse la registratura Tribunalului Iasi, cu cel putin 5 zile inainte de termenul de judecată
           - precizarea poate fi transmisă si prin fax la nr. 0232.219.660 Tribunalul Iasi

[12.08.2014]
Model intampinare cereri de chemare in judecata ce au ca obiect plata cadre didactice simulare evaluare nationale si bac 2014 link
* NOTA unitatea va face 4 exemplare ale intampinarii, 3 urmand a fi depuse la registratura Tribunalului Iasi, nu mai tarziu de a 25 zi de la primirea in unitate a cererii de chemare in judecata - vezi data postei

[27.05.2014]
- Model intampinare pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada cereri de chemare in judecata ce au ca obiect PRIMA de instalare cadre didactice:
- Model intimpinare prima de instalare USLIP Iasi link
* NOTA unitatea va face 3 exemplare ale intampinarii, 2 urmand a fi depuse la registratura Tribunalului Iasi, nu mai tarziu de a 25 zi de la primirea in unitate a cererii de chemare in judecata - vezi data postei

- Model apel prima de instalare USLIP Iasi link
* NOTA unitatea va face 3 exemplare ale apelului, 2 urmand a fi depuse la registratura Tribunalului Iasi, nu mai tarziu de a 10 zi de la primirea in unitate a cererii de sentintei civile - vezi data postei


[05.05.2014]
- Model intampinare pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada cereri de chemare in judecata ce au ca obiect diferente drepturi salariale cf Legii nr. 63/2001 coroborat cu Legea nr. 221/2008:
- Model intimpinare S.I.S.H. Iasi link
- Model intimpinare U.S.L.I.P. Iasi link
- Model intimpinare A.S.G.A. Iasi link
* NOTA unitatea va face 3 exemplare ale intampinarii, 2 urmand a fi depuse la registratura Tribunalului Iasi, nu mai tarziu de a 25 zi de la primirea in unitate a cererii de chemare in judecata - vezi data postei

[24.04.2014]
1. - Model intampinare pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada cereri de chemare in judecata ce au ca obiect plata dobanzii legale, conform sentinţelor civile castigate in instanta:
- U.S.L.I.P. Iasi link
- S.I.S.H. Iasi link
- U.S.J. - F.E.N. Iasi - unit scolare link
- Alianta Sindicala Gh. Asaschi Iasi - unit scolare link
* NOTA unitatea va face 3 exemplare ale intampinarii, 2 urmand a fi depuse la registratura Tribunalului Iasi, nu mai tarziu de a 25 zi de la primirea in unitate a cererii de chemare in judecata - vezi data postei

2. - Model intampinare pentru unitatile care vor primii in urmatoarea perioada cereri de chemare in judecata ce au ca obiect cerere de majorare a cuantumului cererii / plata dobanzii legale, conform sentinţelor civile castigate in instanta:
- U.S.L.I.P. Iasi linkModele diverse acte împuternicire instanţe

- Model formular depunere înscrisusri * acte, documente, întâmpinăîri, recursuri, precizări etc la TRIBUNAL link
- NOTA EXEMPLIFICATIVĂ - privind modul de completare a formularului depunere înscrisuri - model completat link


- Model de împuternicire persoană responsabilă unitate şcolară pentru reprezentare în instanţă la TRIBUNAL link
- NOTA INFORMATIVA privind modul de completare a imputernicirilor link

- Model de împuternicire inspectorat pentru reprezentare în instanţă la TRIBUNAL link
- Model de împuternicire inspectorat reprezentare în instanţă la CURTEA DE APEL link
- Model de împuternicire inspectorat reprezentare în instanţă la JUDECATORIE link
 
 
In aceasta pagina veti regasi toate adresele trmise de catre compartimentul oficiului juridic al ISJ Iasi catre unitatile scolare pe anii 2008 - 2009, inclusiv modele de formulare instanta / imputerniciri / cereri tip CFP, pensionare etc

Adrese 2010
Document pe FTP
[06.12.2010]
- Catre unitatile scolare chemate in dosarul nr. 5870/99/2010, mentionate in tabelul din documentul atasat.
*Solicitare documente decizii reincadrare personal - termen 07.12.2010 orele 16.00 link

Adrese 2009
- Adresa nr. 8764/30.10.2009 -
date referitoare la dosarele pe instanta a unitatilor scolare link
- Adresa nr. 7429/04.09.2009 -
modul de obtinere autorizare sanitara  a unitatilor de invatamant, conform  prevederilor O.M.S. nr. 1030/2009, publicat în MOF. nr. 603/01.09.2009 link
- Adresa nr. 5770/14.07.2009 -
doar catre unitatile mentionate in prima pg. a adresei, pentru completarea dosarului nr. 3922/99/2009 ce are ca obiect acordarea tichetelor cadou membrilor de sindicat ai Al. Sind. "Gh. Asachi" Iasi / lista in 3 exemplare cu semnaturile de primire a tichetelor cadou pe luna Decembrie 2008 link
- Adresa nr. 2377/16.03.2009 -
adresa Consiliului Judetean Iasi nr. 2093/2009 link
- Adresa nr. 1720/17.02.2009 -
date referitoare la dosarele pe instanta a unitatilor scolare - link


  Adrese 2008
- Adresa nr. 10245/10.10.2008 -
raportare prima de vacanta 2 - link
- Adresa nr.  9731/26.09.2008 -
raportare tichete cadou 2 - link
- Adresa nr.  9530/22.09.2008 -
situatie acordare prime de vacanta - link
- Adresa nr.  9309/18.09.2008 -
situatie after school - link
- Adresa nr.  9189/15.09.2008 -
control medical etc - link
- Adresa nr.  ___  /15.07.2008 -
model cerere tip concedii, concedii fara plata, pensionare, etc - link
- Adresa nr.  5358/04.06.2008 -
autorizatia ISCIR - link
- Adresa nr.  5190/21.05.2008 -
inventar DAPP - link
- Adresa nr.  5205/12.05.2008 -
catre centrele de examen TNU - link
- Adresa nr.  4912/08.05.2008 -
lamuriri activitati politice in scoli - link
- Adresa nr.  3541/11.04.2008 -
spatii intruniri electorale - link
- Adresa nr.  2892/11.04.2008 -
spatii sectii votare - link
- Adresa nr.  2407/21.03.2008 -
ASP - Autoritatea de Sanatate Publica  link
- Adresa nr.    550/18.01.2008 -
declaratia de avere - link

  Modele diverse acte
none
29.12.2011
* le aveti pe prima pagina

- Dosar nr. 28/99/2010 Sent Civ 318/2010 link
- Dosar nr. 62/99/2009 Sent Civ 1476/2011 link
Dosare Legea 221/2008

- Dosar nr. 28/99/2010 Sent Civ 318/2010 link
- Dosar nr. 62/99/2009 Sent Civ 1476/2011 link
- Dosar nr. 69/99/2009 Sent Civ 1477/2011 link
- Dosar nr. 1485/99/2010 Sent Civ 827/2011 link
- Dosar nr. 1663/99/2010 Sent Civ 1160/2010 link
- Dosar nr. 2820/99/2010 Sent Civ 1885/2010  link
- Dosar nr. 4925/99/2010 Sent Civ 914/2011 link
- Dosar nr. 6221/99/2011 Sent Civ 327/2011 link
- Dosar nr. 8636/99/2008 Sent Civ 151/2010 link
- Dosar nr. 8637/99/2008 Sent Civ 322/2010 link
- Dosar nr. 8691/99/2008 Sent Civ 19/2010 link
- Dosar nr. 8739/99/2008 Sent Civ 321/2010 link
- Dosar nr. 8741/99/2010 Sent Civ 323/2011 link
- Dosar nr. 9634/99/2008 Sent Civ 99/2010 link
- Dosar nr. 10271/99/2010 Sent Civ 890/2011 link
- Dosar nr. 10272/99/2010 Sent Civ 697/2011 link
- Dosar nr. 10273/99/2010 Sent Civ 684/2011 link
- Dosar nr. 10274/99/2010 Sent Civ 908/2011 link
- Dosar nr. 10275/99/2010 Sent Civ 685/2011 link
- Dosar nr. 10276/99/2010 Sent Civ 696/2011 link
- Dosar nr. 10277/99/2010 Sent Civ 697/2011 link

Dosare bibliotecari
- Dosar nr. 420/99/2008 Sent Civ 369/2008 link
- Dosar nr. 2116/99/2010 Sent Civ 1519/2010 link
- Dosar nr. 7378/99/2008 Sent Civ 1791/2008 link
- Dosar nr. 7944/99/2008 Sent Civ 2045/2008 link
- Dosar nr. 7945/99/2008 Sent Civ 1967/2008 link
- Dosar nr. 7946/99/2008 Sent Civ 2055/2008 link
- Dosar nr. 7947/99/2008 Sent Civ 2046/2008 link
- Dosar nr. 7949/99/2008 Sent Civ 2047/2008 link
- Dosar nr. 8794/99/2007 Sent Civ 140/2008 link
- Dosar nr. 4349/99/2010 Sent Civ 2293/19112010 link

Dosare transe de vechime
- Dosar nr. 467/99/2008 Sent Civ 726/2008 link
- Dosar nr. 469/99/2008 Sent Civ 597/2008 link
- Dosar nr. 530/99/2008 Sent Civ 101/2009 link
- Dosar nr. 531/99/2008 Sent Civ 594/2008 link
- Dosar nr. 534/99/2008 Sent Civ 595/2008 link
- Dosar nr. 536/99/2008 Sent Civ 193/2009 link
- Dosar nr. 537/99/2008 Sent Civ 596/2008 link
- Dosar nr. 580/99/2008 Sent Civ 2019/2008 link
- Dosar nr. 1548/99/2008 Sent Civ 91/2009 link
- Dosar nr. 9624/99/2008 Sent Civ 116/2009 link
- Dosar nr. 9625/99/2008 Sent Civ 103/2009 link
- Dosar nr. 9626/99/2008 Sent Civ 117/2009 link
- Dosar nr. 9627/99/2008 Sent Civ 510/2009 link

Dosare Legea 330/2009 decizii reincadrare 2010
- Sentinta civila ds nr. 5870/99/2010 link


  Modele contracte
none
- Model Contract Individual de Muncă - actualizat 12.09.2011 link

- Model de proces verbal licitaţie / închiriere spaţii şi fişă licitaţie link


   
Descarcati ultima versiune de Adobe Acrobat Reader * necesar  vizualizarii fisierelor PDF

Copyright © 2008-2019 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. Realizat de serviciul juridic  termeni şi condiţii de utilizare