idem est non esse et non probari / un drept nedovedit este ca inexistent
- Constitutia Romaniei link
- Codul Civil al Romaniei link
- Codul de procedura civila link
- Codul Muncii Legea nr.   53/2003 - actualizare 01.09.2019 link
- Conventia Europeana a Drepturilor Omului Legea nr. 30/1994 link
- Contract Colectiv de Muncă nr.  435 din 17.04.2019 UNIC la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar link
- LEGE nr. 1/2011 a educaţiei naţionale * actualizare 07.06.2021 link
- Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 * actualizat la 18.05.2021 linkinformatia de pe site poate fi folosita doar conform termenilor si conditiilor de utilizare a site-ului oficiul juridic ISJ Iasi
tips *ultimele informatii adaugate in site sunt selectate cu rosu * pentru o cautare usoara a informatiilor folositi combinatia de taste Ctrl+F (cautare in pagina)

Ultimele aparitii legislative 2020:


- H.G. nr. 107/04.02.2020
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar link
- H.G. nr. 24/16.01.2020
privind organizarea şi funcţionarea  Ministerului Educaţiei şi Cercetării link
- Legea nr. 127/08.07.2019
privind sistemul public de pensii linkActualizări acte normative:
- Legea nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice * forma actualizată 12.04.2018 linkLEGI

 2016

- Legea nr. 6/18.01.2016
pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 link
- Legea nr. 1/11.01.2016
pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr. 62/2011 link


 2015

- Lege nr. 248/28.10.2015
privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate link
 2011

- Legea nr. 40/2011 -
pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii link
- Legea nr. 1/2011 -
a Educatiei Nationale link actualizare 13.01.2016 link actualizare 15 ian 2016 link


2010

- Legea nr. 287/2010 -
a Bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 link
- Legea nr. 286/2010 -
a Bugetului de stat pe anul 2011 link
- Legea nr. 285/2010 -
privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice link
- Legea nr. 284/2010 -
Legea Cadru privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice link
- Legea nr. 263/2010 -
privind Sistemul unitar de pensii publice link
- Legea nr. 235/2010 -
pentru acordarea burselor de merit olimpic international elevilor premiati la olimpiadele scolare internationale link
- Legea nr. 234/2010 -
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv link
- Legea nr. 178/2010 -
Norma metodologica din 8 decembrie 2010 de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010 link
- Legea nr. 202/2010 -
privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor link
- Legea nr. 195/2010 -
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli link
- Legea nr. 188/2010 -
privind aprobarea O.U.G. nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal link
- Legea nr. 178/2010 -
a parteneriatului public - privat link
- Legea nr. 132/2010 -
privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice link
- Legea nr. 119/2010 -
privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor link
- Legea nr. 118/2010 -
privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar link
- Legea nr. 117/2010 -
pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului link
- Legea nr. 69/2010 -
Legea responsabilitatii fiscale link
- Legea nr. 49/2010 -
privind unele masuri in domeniul muncii si asigurarilor sociale link
- Legea nr. 41/2010 -
pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2009 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii administratiei publice link
- Legea nr. 29/2010 -
pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant link
- Legea nr. 12/2010 -
Legea 12 din 26 ianuarie 2010 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 link
- Legea nr. 11/2010 -
Legea 11 din 26 ianuarie 2010 a bugetului de stat pe anul 2010 link


 2009

- Legea nr. 387/2009 -
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 si a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic link
- Legea nr. 384/2009 -
privind aprobarea OUG nr. 97/2009 pentru modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995 link
- Legea nr. 360/2009 -
pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap link
- Legea nr. 344/2009 -
pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 link
- Legea nr. 341/2009 -
pentru completarea art. 5 din Ordonanta de Urgenta nr. 148/2005 priv. sustinerea familiei in vederea cresterii copilului - link
- Legea nr. 330/2009 -
LEGE-CADRU privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice link
- Legea nr. 329/2009 -
privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si FMI + anexe link
- Legea nr. 119/1996 -
REPUBLICARE cu privire la actele de stare civila, MOF Partea I nr. 743 din 2 noiembrie 2009 link
Anexele 1A - Certificat de nastere, 1B - Certificat de casatorie si 1C - Certificat de deces link
- Legea nr. 319/2009 -
pentru instituirea Zilei mamei si a Zilei tatalui link
- Legea nr. 172/2009 -
pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor link
- Legea nr. 263/2009 -
pentru aprobarea OUG nr. 16/2009 privind abrogarea art. II din Legea nr. 305/2008 pentru modificarea OUG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii link
- Legea nr. 260/2009 -
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul cheltuielilor de personal in sectorul bugetar link
- Legea nr. 259/2009 -
pentru aprobarea OUG nr. 31/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar link
- Legea nr. 258/2009 -
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 223/2008 privind unele masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare link
- Legea nr. 246/2009 -
pentru abrogarea Legii nr. 469/2002 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei contractuale link
- Legea nr. 243/2009 -
pentru modificarea si completarea OUG nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, pentru modificarea OG nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si pentru modificarea si completarea OG nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice link
- Legea nr. 240/2009 -
pentru completarea alin. (2) al art. 1 din OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului link
- Legea nr. 239/2009 -
pentru modificarea art. 2 din Ordonantei de Urgenta nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului link
- Legea nr. 226/2009 -
organizarii si functionarii statisticii oficiale in Romania link
- Legea nr. 215/2009 -
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul bugetar link
- Legea nr. 220/2009 -
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 145/2008 pentru abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase link
- Legea nr. 215/2009 -
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul bugetar link
- Legea nr. 213/2009 -
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2008 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Legea nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele     I -IV din invatamantul de stat si confesional link
- Legea nr. 207/2009 -
privind aprobarea OUG nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap link
- Legea nr. 201/2009 -
pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila link
- Legea nr. 189/2009 -
pentru aprobarea OUG nr. 141/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educatia tinerilor  supradotati, capabili de performanta inalta link
- Legea nr. 182/2009 -
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 191/2008 pentru modificarea si completarea Legii Invatamantului nr. 84/1995 link
- Legea nr. 172/2009 -
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 216/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar link
- Legea nr. 167/2009 -
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 147/2008 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991 link
- Legea nr. 164/2009 -
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii link
- Legea nr. 156/2009 -
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal link
- Legea nr. 155/2009 -
pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 link
- Legea nr. 154/2009 -
privind aprobarea OUG nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale link
- Legea nr. 145/2009 -
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar link
- Legea nr.  119/2009 -
privind aprobarea OUG nr. 167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic, referitoare la normarea activitatilor didactice si de cercetare din invatamantul universitar de masterat si din invatamantul universitar de doctorat link
- Legea nr.   33/2009 -
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2008 pentru modificarea art. 55 alin. (8) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic link
- Legea nr.   19/2009 -
Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009 link
- Legea nr.   18/2009 -
privind Bugetul de stat pe anul 2009 link


 2008

- Legea nr. 296/2008 -
pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1995 si a Legii nr. 128/1997 link
- Legea nr. 270/2008 -
privind modificarea legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice link
- Legea nr. 223/2008 -
privind sustinerea invatamantului prescolar link
- Legea nr. 221/2008 -
privind aprobarea O.G. 15/2008 link
- Legea nr. 213/2008 -
pentru modificarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice link
- Legea nr. 212/2008 -
pentru modif. art. 36 din Legea nr. 1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate terenuri link
- Legea nr. 202/2008 -
pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii link
- Legea nr. 134/2008 -
pentru aprob. Ordonanta de Urgenta 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei link
- Legea nr. 118/2008 -
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combatereaintarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale link
- Legea nr.   32/2008 -
pentru completarea art. 10 din Legea nr. 84/1995 link
- Legea nr.     2/2008 -
privind modificarea Legii Invatamantului nr. 84/1995, republicare link


 2007

- Legea nr. 263/2007 -
privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor link
- Legea nr. 258/2007 -
privind practica elevilor si studentilor link
- Legea nr. 253/2007 -
privind modificarea Legii Invatamantului nr. 84/1995 link
- Legea nr. 252/2007 -
pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza evidenta persoanelor,eliberarea actelor de identitate si activitatea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor link
- Legea nr. 240/2007 -
privind aprobarea OUG 102/2006 pt. modificarea Ordonanta de Urgenta 75/2005 privind asigurarea calitatii in educatie link
- Legea nr. 160/2007 -
pentru modificarea si completarea legii Invatamantului nr. 84/1995 / art. 115 si 117 link
- Legea nr. 110/2007 -
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de
plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii link
- Legea nr. 109/2007 -
privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice link
- Legea nr.   76/2007 -
pentru modificarea si completarea O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri link
- Legea nr.   53/2007 -
pentru completarea art. 27 din OUG nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani link
- Legea nr.   17/2007 -
privind Educatia tinerilor supradotati capabili de performanta inalta link
- Legea nr.   35/2007 -
privind Cresterea sigurantei in unitatile de invatamant link


 2006

- Legea nr. 509/2006 -
privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I -IV din invatamantul de stat si confesional link
- Legea nr. 480/2006 -
pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata link
- Legea nr. 474/2006 -
privind modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996 link
- Legea nr. 448/2006 -
privind Protectia si promovarea persoanelor cu handicap link
- Legea nr. 319/2006 -
privind Securitatea si sanatatea in munca link
- Legea nr. 315/2006 -
privind stimularea achizitionarii de carti sau de programe educationale pe suport electronic, necesare imbunatatirii activitatii didactice, in invatamantul preuniversitar link
- Legea nr. 307/2006 -
privind Apararea impotriva incendiilor link
- Legea nr. 273/2006 -
privind finantele publice locale + anexe link
- Legea nr. 193/2006 -
privind Acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa + Norme (anexe) link
- Legea nr.   95/2006 -
privind Reforma in domeniul sanatatii link
- Legea nr.   87/2006 -
privind aprobarea OUG 75/2006 privind asigurarea calitatii in educatie link


 2005

- Legea nr. 290/2005 -
pentru aprobarea OUG 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani link
- Legea nr. 224/2005 -
pentru modificarea art. 5 din OUG nr. 133/2000 privind invatamantul universitar si postuniversitar de stat cu taxa, peste locurile finantate de la bugetul de stat link


 2004

- Legea nr. 578/2004 -
Legea ajutor lunar sot supravietuitor link
- Legea nr. 481/2004 -
privind Protectia civila link
- Legea nr. 477/2004 -
privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice link
- Legea nr. 371/2004 -
privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare link
- Legea nr. 290/2004 -
privind Cazierul Judiciar link
- Legea nr. 288/2004 -
privind organizarea studiilor universitare link
- Legea nr. 287/2004 -
privind consortiile universitare link
- Legea nr. 272/2004 -
privind Protectia si promovarea drepturilor copilului link
- Legea nr. 269/2004 -
privind Acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare link
- Legea nr.   25/2004 -
privind aprobarea O.U.G. 96/2003 privind Protectia maternitatii la locul de munca link


 2003

- Legea nr. 571/2003 -
Codul Fiscal link
- Legea nr. 360/2003 -
privind Regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase link
- Legea nr. 357/2003 -
pentru aprobarea OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania link
- Legea nr. 333/2003 -
privind Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor link
- Legea nr. 268/2003 -
pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 link
- Legea nr. 264/2003 -
privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice link
- Legea nr. 217/2003 -
privind Combaterea violentei in familie link
- Legea nr. 161/2003 -
privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei link
- Legea nr.   54/2003 -
Legea sindicatelor link
- Legea nr.   48/2003 -
pentru aprobarea OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri link


 2002

- Legea nr. 672/2002 -
privind Auditul public intern link
- Legea nr. 500/2002 -
Legea finantelor publice link
- Legea nr. 469/2002 -
- Legea nr. 358/2002 -
privind modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996 link
- Legea nr. 349/2002 -
pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun link
- Legea nr. 334/2002 -
Legea bibliotecarilor link
- Legea nr. 288/2002 -
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii link
- Legea nr. 233/2002 -
privind reglementarea regimului de rezolvare a petitiilor link


 2001

- Legea nr. 719/2001 -
pentru aprobarea OUG 138/2000 privind masuri de sustinere a invatamantului privat link
- Legea nr. 677/2001 -
privind prelucrarea datelor cu caracter personal link
- Legea nr. 544/2001 -
privind liberul acces la informatii de interes public link
- Legea nr. 416/2001 -
privind venitul minim garantat link
- Legea nr. 351/2001 -
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati link


 2000 si anterior

- Legea nr.   24/2000 -
privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative link
- Legea nr.   19/2000 -
Legea pensiilor link
- Legea nr.     1/2000 -
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si cele forestiere, solicitate potrivit prevederilor lefii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997 link
- Legea nr. 203/1999 -
- Legea nr. 168/1999 -
Legea privind solutionarea conflictelor de munca link
- Legea nr. 213/1998 -
privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia link
- Legea nr. 130/1996 -
Contractul Colectiv de Munca link
- Legea nr. 119/1996 -
cu privire la actele de stare civila link
- Legea nr. 115/1996 -
privind declararea si controlul averilor, demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere link
- Legea nr.   16/1996 -
Legea Arhivelor Nationale link
- Legea nr.     8/1996 -
Legea Dreptului de autor link
- Legea nr.   10/1995 -
privind calitatea in constructii link
- Legea nr.   75/1994 -
privind aprobarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice + anexe link
- Legea nr.   32/1994 -
privind Sponsorizarea link
- Legea nr.   61/1993 -
privind alocatia de stat pentru copii republicare (r3) link
- Legea nr. 102/1992 -
privind stema tarii si sigiliul statului + anexe link
- Legea nr.   61/1991 -
pentru Sanctionarea faptelor si incalcarea unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice link
- Legea nr.   50/1991 -
privind autorizarea lucrarilor in canstructii link
- Legea nr.   82/1991 -
Legea Contabilitatii link
- Legea nr.   21/1991 -
Legea Cetateniei Romane link
- Legea nr.   18/1990 -
privind ratificarea Conventiei pentru drepturile copilului link
- Legea nr.     1/1970 -
privind organizarea si disciplina muncii in unitatile socialiste de stat / abrogata de Legea nr. 53/2003 link
- Legea nr.   22/1969 -
privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii link
- Legea nr.   57/1968 -
de Organizare si functionare a consiliilor populare link


ORDINE

 2016

- Ordin nr. 52/14.01.2016
privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal link


- Ordin 3753/2011 -  
- Ordin 3184/2011 -
- Ordin 5617/2010 -
privind aprobarea Metodologiei si a criteriilor de acordare a gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar + anexa Metodologie acordare gradatie de merit link
- Ordin 1475/2010 -
pentru aprobarea unor instructiuni privind declararea si plata contribuţiilor individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj prevazute la art. III din O.U.G. nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale link
- Ordin   471/2010 -
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 51 alin. (3 1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate link
- Ordin     85/2010 -
privind aprobarea Specificatiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor in scoli link
- Ordin     62/2010 -
privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I 2010 link
- Ordin     32/2010 -
pentru monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul institutiilor si autoritatilor publice ale admin. locale + anexe link
Ordin 6178/2009 -
privind modificarea si completarea Regulamentului privind actele de studii si documentele scolare in  invatamantul preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.502/2005 link
- Ordin 6002/2009 -
pentru completarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii privind predarea cursului de Limba, cultura si civilizatie romaneasca in unitati de invatamant din state membre ale Uniunii Europene si instrumentele de lucru, aprobata prin O.M.E.C.I. nr. 5.351/2009 link
- Ordin 1730/2009 -
privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea prevederilor cap. IV "Masuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, in scopul reducerii cheltuielilor bugetare" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de  afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International + Instructiuni link
- Ordin 1030/2009 -
OMS 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare  amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei link
- Ordin 1432/2009 -
privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II 2009 link
- Ordin   343/2009 -
pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 link
- Ordin   619/2009 -
privind repartizarea biletelor de odihna link
- Ordin   529/2009 -
M.F. pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia aprobat cu Ordinul M.F. 1917/2005 link
- Ordin 3317/2009 -
pentru modificarea Calendarului miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar 2009 -2010 link
- Ordin    51/2009 -
privind  Accelerarea procedurilor de licitatie restransa si negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare link
- Ordin 6200/2008 -
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Hotarârii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenti cu domiciliul în mediul rural, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4923/2005 + anexa link
- Ordin 5742/2008 -
privind Calendarul miscarii pers. didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010 link
- Ordin 5730/2008 -
privind normele de acordare a gradatiilor de merit link
- Ordin   680/2007 -
privind modificarea Normelor de aplicare a prev. Legii nr. 19/2000 privind sistemul publlic de pensii link
*anexe Ordin 680/2007 link
- Ordin   210/2007 -
Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu link
- Ordin   175/2007 -
privind verificarea contractelor de achizitie publica link
- Ordin   163/2007 -
Normelor generale de aparare impotriva incendiilor link
- Ordin 5617/2006 -
privind modificarea si completarea Metodologiei de organizare si ocupare a functiei de director aprob cu OMECT 3142/2006 link
- Ordin 3142/2006 -
Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct link
- Ordin 1435/2006 -
Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila link
- Ordin   155/2006 -
privind aprobarea Ghidului pt. atribuirea contractelor de achizitie link
- Ordin   712/2005 -
Dispozitii generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta link
- Ordin   786/2005 -
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta link
- Ordin 5272/2004 -
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a consiliilor scolare organizate in cadrul judetelor-pilot nominalizate prin Hotararea Guvernului nr. 1.942/2004 link
- Ordin 5271/2004 -
privind aprobarea Regulamentui de Organizare si Functionare ROF a consiliului de administratie al unitatii de invatamant din judetele-pilot (ordin+reg) link
- Ordin 4839/2004 -
privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu" link
*anexa Ordin 4839/2004 Programul national "Bani de liceu" link
- Ordin 1753/2004 -
privind inventarierea Norma 22/2004 de oragnizare si efectuare a inventarierii elem. de activ si pasiv  link
- Ordin   384/2004 -
pentru aprobarea Procedurii de conlucrare in prevenirea si monitorizarea cazurilor de violenta in familie link
- Ordin 1478/2003 -
Ministerul Finantelor / pt. aprobarea Normelor met. priv. reevaluarea si amortizarea activelor fixe link
- Ordin    76/2003 -
O.M.M.S. privind modif. si completarea medelului-cadru al CIM prevazut de anexa la O.M.M.S. 64/2003 link
- Ordin    68/2003 -
privind serviciile sociale link
- Ordin    64/2003 -
O.M.M.S. pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca - link
- Ordin    38/2003 -
O.M.F.P. pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern link
*anexa O.M.F.P. Norme Generale privind exercitarea activitatii de audit public intern link
- Ordin 4703/2002 -
privind Intensificarea activitatilor de ordine publica si cresterea sigurantei civice in zona unit. de inv. link
- Ordin 3946/2001 -
privind Norme PSI specifice unitatilor cu profil de invatamant si educatie link
- Ordin   340/2001 -
Norme de aplicare a Legii 19/2000 link
- Ordin   340/2001 -
Anexa nr. 9 privind varstele de iesire la pensie link
- Ordin 4863/1999 -
privind aprobarea Metodologiei formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar incepand cu anul scolar 1999 - 2000 link
- Ordin 3251/1998 -
Ordin privind acordarea concediului de odihna a personalului didactic din invatamant link
- Ordin 1955/1995 -
pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor + anexa Metodologie link

ORDONANTE DE URGENTA

 2012

- OUG 92/2012 -
 2011

- O.U.G. 2/2011 -
pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei link


 2010- O.U.G. 111/2010 -
privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor link
- O.U.G. 109/2010 -
privind unele masuri financiar-bugetare link
- O.U.G. 108/2010 -
pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca link
- O.U.G. 94/2010 -
privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii link
- O.U.G. 45/2010 -
pentru modificarea art. 1 din OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar link
- O.U.G. 24/2010 -
privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli link
- O.U.G.  18.2010 -
pentru modificarea si completarea OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar link
- O.U.G.    1/2010 -
privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar link


 2009

- O.U.G. 114/2009 -
privind unele masuri financiar-bugetare link
- O.U.G.   97/2009 -
pentru modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995. Examenul national de bacalaureat link
- O.U.G.   92/2009 -
pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico financiare. Ordonanta de urgenta 92/2009 link
- O.U.G.   71/2009 -
privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar link * actualizat 14.11.2012 link * actualizat 20.02.2013 link
- O.U.G.   61/2009 -
pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative link
- O.U.G.   57/2009 -
pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat link
- O.U.G.   41/2009 -
privind unele masuri ale in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai - decembrie 2009 link
- O.U.G.   40/2009 -
pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 si a Legii nr. 128/1997 privind Statutul  personalului didactic link
- O.U.G.   37/2009 -
privind unele masuri de imbunatatile a activitatii administratiei publice + anexa link
- O.U.G.   35/2009 -
privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul cheltuielilor de personal in sectorul bugetar link
- O.U.G.   34/2009 -
privind rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar - fiscale link
- O.U.G.   31/2009 -
privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar link
- O.U.G.   19/2009 -
privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice link
- O.U.G.     8/2009 -
privind acordarea tichetelor de vacanta link
- O.U.G.     6/2009 -
privind instituirea pensiei sociale minime garantate link
- O.U.G.     1/2009 -
privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar link


 2008

- O.U.G. 230/2008 -
privind modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor link
- O.U.G. 223/2008 -
privind unele masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare link
- O.U.G. 226/2008 -
privind unele masuri financiar-bugetare link
- O.U.G. 216/2008 -
pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar link
- O.U.G. 209/2008 -
pentru modif. Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale link
- O.U.G. 191/2008 -
pentru modificarea si completarea Legii Invatamantului nr. 84/1995 link
- O.U.G. 167/2008 -
pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activitatilor didactice si de cercetare din invatamantul universitar de masterat si din invatamantul universitar de doctorat link
- O.U.G. 151/2008 -
privind modificarea si completarea OG 15/2008 privind cresterile salariale din invatamant pe anul 2008 link
*anexe O.U.G. privind modificarea si completarea OG 15/2008 link
- O.U.G. 148/2008 -
pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii link
- O.U.G. 147/2008 -
pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991 link
- O.U.G. 141/2008 -
pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educatia tinerilor supradotati capabili de performanta inalta link
- O.U.G. 127/2008 -
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal link
- O.U.G. 124/2008 -
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 62/1999 privind infiintarea Unitatii Executive pentru Finantarea invatamantului Superior si a Cercetarii stiintifice Universitare link
- O.U.G. 100/2008 -
pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari soc. link
- O.U.G.   88/2008 -
pentru modificarea art. 55 alin. (8) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic link
- O.U.G.   61/2008 -
privind egalitatea de sanse intre femei si barbati link
- O.U.G.   43/2008 -
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar link
- O.U.G.   37/2008 -
privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar link


2007 si anterior

- O.U.G. 128/2007 -
pentru modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995 link
- O.U.G. 119/2007 -
privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale link
- O.U.G.   56/2007 -
privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei link
- O.U.G. 102/2006 -
privind modificarea si completarea OUG 75/2005 link
- O.U.G.   39/2006 -
privind modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996 link
- O.U.G.   34/2006 -
privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contr. de concesiune lucrari publice si servicii link
- O.U.G.   30/2006 -
privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica  link
- O.U.G. 158/2005 -
privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate link
- O.U.G. 148/2005 -
privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului link
- O.U.G.   97/2005 -
privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani link
- O.U.G.   75/2005 -
privind asigurarea calitatii in educatie link
- O.U.G.   21/2004 -
privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta link
- O.U.G.   17/2004 -
privind utilizarea veniturilor proprii in unitatile de invatamant link
- O.U.G.   96/2003 -
privind Protectia maternitatii la locul de munca link
- O.U.G.   81/2003 -
privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice link
- O.U.G. 194/2002 -
privind regimul strainilor in Romania link
- O.U.G. 184/2001 -
privind modificarea Legii nr. 84/1995 link
- O.U.G.   32/2001 -
pentru reglementarea unor probleme financiare link
- O.U.G. 133/2000 -
privind invatamantul universitar si postuniversitar cu taxa link
- O.U.G.   99/2000 -
priv. Masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperat. extreme pt. protectia pers. incadrate in munca link
- O.U.G. 127/1999 -
privind instituirea unor masuri cu caracter fiscal si imbunatatirea realizarii si colectarii veniturilor statului link

ORDONANTE DE GUVERN

- O.G.   10/2009 -
privind dreptul studentilor inmatriculati la formele de invatamant la distanta sau cu frecventa redusa de acontinua studiile la programe de studii de licenta autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate link
- O.G.    5/2009 -
privind infiintarea Agentiei de Credite pentru studentii din institutiile de invatamant superior de stat si particular acreditate link
- O.G.  24/2008 -
pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Legea nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I -IV din invatamantul de stat si confesional link
- O.G.  15/2008 -
privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant link
- O.G.  10/2008 -
privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar + anexe link
- O.G.  44/2004 -
privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si a cetatenilor statelor membre ale uniunii Europene link
- O.G.  95/2003 -
pentru modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 privind Combaterea violentei in familie link
- O.G.  63/2002 -
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri link
- O.G.  33/2002 -
privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale link
- O.G.  27/2002 -
privind reglementarile activitatii de solutionare al petitiilor link
- O.G.  22/2002 -
privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii link
- O.G.    5/2001 -
privind procedura somatiei de plata link
- O.G.    2/2001 -
privind Regimul juridic al contraventiilor link
- O.G. 138/2000 -
privind masuri de sustinere a invatamantului privat link
- O.G.   26/2000 -
cu privire la asociatii si fundatii link
- O.G    36/1998 -
pentru modificarea Legii nr. 32/1994 link

HOTARARI DE GUVERN

 2016

- Hotărâre nr15/19.01.2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă link


2011

- Hotararea nr. 681/2011
privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat link
- Hotararea nr. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice + anexa Regulament cadru link


 2010

- Hotararea 52/2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor link
- Hotararea 1395/2010
privind finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2011 link
- Hotararea 1040/2010
pentru aprobarea Strategiei nationale de ordine publică 2010-2013 link
- Hotararea 1037/2010
privind deseurile de echipamente electrice si electronice link
- Hotararea 886/2010
privind aprobarea Strategiei de descentralizare a activitatilor din domeniul tineretului link
- Hotararea 830/2010
pentru modificarea unor acte normative de infiintare, organizare si functionare a unor entitati din subordinea sau in coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului link
- Hotararea 369/2010
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.618/2009 privind finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev preşcolar pentru anul 2010 link
- Hotararea   228/2010
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004 link
- Hotararea     81/2010
privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului link


 2009

- Hotararea 1618/2009
privind finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2010 link
- Hotararea 1613/2009
privind aprobarea diferentierii pe zone geografice si localitati a indemnizatiei ce se acorda personalului didactic calificat de predare, potrivit prevederilor pct. 4 din anexa nr. II/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice + anexe link
- Hotararea 1555/2009
pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificarilor profesionale pentru care se asigura pregatirea prin invatamantul preuniversitar, precum si durata de scolarizare link
- Hotararea 1531/2009
privind finantarea in anul 2009, din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii pe anul 2009, a unor cheltuieli de capital pentru unitati de invatamant preuniversitar de stat si alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009, pentru finantarea unor cheltuieli de capital pentru autoritatile administratiei publice locale la unitati de invatamant preuniversitar de stat link
- Hotararea 1411/2009
pentru modificarea si completarea unor acte normative de infiintare, organizare si functionare a Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii si a unor entitati din subordinea sa link
- Hotararea   862/2009
privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi al Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la  implementarea Sistemului Electronic National link
- Hotararea   834/2009
privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de  aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006  privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii link
- Hotararea  826/2009
pentru aprobarea Planului-cadru intersectorial gradual pentru combaterea efectelor pandemiei cu virusul A/H1N1 link
- Hotararea  749/2009
pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de invatamant superior si a specializarilor/programelor de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu organizate de acestea / publicat Monitorul Oficial nr. 465/2009 link
- Hotararea  709/2009
privind clasificarea structurilor de primire turistice link
- Hotararea  594/2009
pentru completarea Hotarârii Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala “Bani de liceu” link
- Hotararea  527/2009
pentru aprobarea modelului cadru a contractului de management + anexa link
- Hotararea  370/2009
pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din O.U.G. 34/2006 link
- Hotararea  215/2009
privind aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanta link
- Hotararea    77/2009
privind cifra de scolarizare in inv. preuniversitar si superior de stat in anul 2009-2010 link
- Hotararea    51/2009
privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii link
- Hotararea    50/2009
privind modificarea Normelor metodologie de calcul al contributie de asigurare pentru accidente munca, aprob HG 144/2008 link


 2008

- Hotararea 1534/2008 -
privind Standardele de referinta si a indicatorilor de performanta pt evaluare si calitate in invatamant link
- Hotararea 1005/2008 -
privind aprobarea criteriilor si a cuantulumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in Programul national de protectie sociala "Bani de liceu" link
- Hotararea 1051/2008 -
privind stabilirea salariului minim brut pe tara garantat link
- Hotararea   890/2008 -
privind denumirile calificarilor si titlurile conferite absolventilor invatamantului universitar de licenta inmatriculati in anul I de studii in anii universitari 2005 - 2006, 2006 - 2007, 2007 - 2008 link
*anexa la H.G. 890/2008 privind denumirile si titlurile conferite absolventilor 2005 - 2008 link
- Hotararea  866/2008 -
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificarilor profesionale pentru care se asigura pregatirea prin invatamantul preuniversitar, precum si durata de scolarizare + anexe link
- Hotararea   548/2008 -
privind aprobarea  Strategiei nationale de comunicare si informare publica in situatii de urgenta + anexe link


 2007

- Hotararea 1344/2007 -
privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina link
- Hotararea   543/2007 -
privind modif. si completarea HG 1483/2004 ptentru aprobarea Normelor met. de aplicare a OG 44/2004 link
- Hotararea   453/2007 -
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006 privind stimularea achizitionarii de carti sau de programe educationale pe suport electronic, necesare imbunatatirii calitatii activitatii didactice in invatamantul preuniversitar link
*anexa Hotararea 453/2007 Norme de aplicare a Legii nr. 315/2006 link
- Hotararea   355/2007 -
privind supravegherea sanatatii lucratorilor link
- Hotararea   246/2007 -
privind metodologia de reinoire a avizelor de incadrare in munca in conditii deosebite link
- Hotararea 1705/2006 -
pentru aprobarea inventarului centralizat al al bunurile din domeniul public al statului link
- Hotararea 1660/2006 -
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor prin mijloace electronice din OUG 34/2006 link
- Hotararea 1425/2006 -
Norme metodologice de aplicare a prev. Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 link
- Hotararea 1317/2006 -
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa + anexe link
- Hotararea 1218/2006 -
privind Cerintele minime de securit. si sanatate în munca pt. asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici link
- Hotararea 1146/2006 -
privind Cerintele minime de securit. si sanatate pt. utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de lucru link
- Hotararea 1091/2006 -
privind Cerintele minime de securitate si sanatate pt. locul de munca link
- Hotararea 1048/2006 -
privind Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca link
- Hotararea 1028/2006 -
privind cerinte minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echip. cu ecran link
- Hotararea   971/2006 -
privind Cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca link
- Hotararea   942/2006 -
pt. aprob. Normelor de aplic. a OUG 30/2006 priv. functia de verific a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contr. de achizitie publica link
- Hotararea   925/2006 -
pt. aprobarea normelor de aplicare a preved. referitoare la atribuirea contr. de achizitie publica link
- Hotararea   404/2006 -
privind organizarea si desfasurarea sutiilor universitare de masterat link
- Hotararea   300/2006 -
privind Cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile link
- Hotarerea   161/2006 -
privind Intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor link
- Hotararea 1251/2005 -
privind unele masuri ale activitatii de invatare, a tinerilor cu cerinte educative speciale link
- Hotararea   769/2005 -
privind acordarea unor burse de studii unor studenti cu domiciliul în mediul rural link
*Norme metodologice privind acordarea unor burse de studii unor studenti cu domiciliul in mediul rural link
- Hotararea   753/2005 -
privind organizarea si functionarea directiilor pentru tineret judetene, respectiv a mun. Bucuresti link
- Hotararea   567/2005 -
privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat link
- Hotararea   224/2005 -
Metodologia de numire si salarizare a directorilor si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar link
- Hotararea   223/2005 -
privind Organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii link
- Hotararea 2192/2004 -
pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea si administrarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat link
*anexe HG 2192/2004 privind finantarea si administrarea unitatilor de invatamant preuniv. de stat link
- Hotararea 2139/2004 -
privind aprobarea Catalogului nr. 30/2004 Clasificarea si duratele normale de functionare a mijloace fixe link
- Hotararea 2060/2004 -
privind aprobarea bunurilor inventarelor patrimoniului public al statului link
- Hotararea 1942/2004 -
privind nominalizarea judetelor-pilot ce vor aplica noul sistem de finantare si admin. a unitat. de inv. link
- Hotararea 1488/2004 -
privind aprobarea criteriilor si a cuantulumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in Programul national de protectie sociala "Bani de liceu" link
- Hotararea 1483/2004 -
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor link
- Hotararea 1439/2004 -
privind serv. specializate destinae copilului care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal link
- Hotararea 1294/2004 -
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 link
- Hotararea 1024/2004 -
privind aprobarea normelor metodologice a prev. a OG 68/2003 si met. de acreditare a serv sociale link
- Hotararea 1085/2003 -
pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea
si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National link
- Hotararea 1025/2003 -
privind metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale link
- Hotararea   990/2003 -
privind aprobarea stemei judetului Iasi + anexe link
- Hotararea   590/2003 -
privind exceptarea cetatenilor SUA, Canada, Elvetia si Japonia de la conditiile pervazute de OUG 194/2002 link
- Hotararea   585/2003 -
privind exceptarea cetatenilor unor state de la obligativitatea obtinerii vizelor pentru desfasurarea activitatilor economice link
- Hotarare     544/2003 -
privind modelul sigiliilor cu stema Romaniei, pastrarea si utilizarea acestora, precum si scoaterea din folosinta a sigiliilor cu stema Romaniei, uzate sau care devin nefolosibile + anexe link
- Hotararea   844/2002 -
privind aprobarea nomenclatoarelor ocupatiilor, meseriilor si specializarilor pentru care se asigura pregatirea profesionala prin invatamantul preuniversitar, precum si durata de scolarizare + anexe link
- Hotararea   167/2002 -
privind aprobarea diferentierii pe zone geografice si localitati a indemnizatiei ce se acorda personalului
didactic calificat, in conformitate cu prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul  personalului didactic / Abrogat prin HG 1613/2009
- Hotararea   123/2002 -
Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii link
- Hotararea 1354/2001 -
privind Atestarea domeniului public al judetului Iasi link
- Hotararea 1205/2001 -
privind aprobarea Metodologiei de functionare a comisiei pentru protectia copilului + anexa metod. link
- Hotararea 1020/2001 -
privind acordarea unor burse de studii unor studenti cu domiciliul in mediul rural - Abrogat de HG 769/2005 link
- Hotararea 1031/1999 -
pntru aprobarea Normelor metodologice privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor ce alcatuiesc domeniu public link
- Hotararea   966/1998 -
pentru modificarea si completarea H.G. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata a bunurilor apartinand institutiilor publice link
- Hotararea   749/1998 -
privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite link
*anexa Metodologie pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite link
- Hotararea   558/1998 -
pentru modificarea anexelor 1 si 2 din HG 445/1997 privind criterii de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru elevi, studenti si cursantii din invatamantul de stat, cursuri de zi link
*anexa 1 din HG 558/1998 pentru inlocuirea anexei 1 din HG 445/1997 link
*anexa 2 din HG 558/1998 pentru inlocuirea anexei 2 din HG 445/1997 link
- Hotararea   766/1997 -
pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii link
- Hotararea   445/1997 -
privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru elevi, studenti si cursantii din invatamantul de stat, cursuri de zi link
*anexa 1 din HG 445/1997 link
*anexa 2 din HG 445/1997 link
- Hotararea   841/1995 -
privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand instit. publice link
- Hotararea   689/1994 -
privind acordarea unor burse de studii, doctorat si specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri de origine etnica romana sau pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate link
- Hotararea   458/1994 -
privind organizarea si functionarea Ministerului Invatamantului link
- Hotararea   273/1994 -
privind regulamentul de receptie a lucrarilor din constructie link
- Hotararea   128/1994 -
privind unele masuri pentru asigurarea conditiilor de dezvoltare fizica si morala a elevilor link
- Hotararea   281/1993 -
cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare + anexe link
- Hotararea   812/1992 -
privind organizarea si functionarea Ministerului Invatamantului link
- Hotararea   250/1992 -
privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare – Republicare 1995 link
- Hotararea     52/1991 -
privind impozitul pe salarii link
- Hotararea 2230/1969 -
privind gestionarea bunurilor materiale ale organizatiilor link

Decizii / Criterii / Decrete / Monitoare oficiale

Decizii
- Decizia Curtii Constitutionale nr. 842/2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.I pct.2 si 3 din
 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.15/2008
 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învatamânt link

- Decizia Curtii Constitutionale nr.   82/2009 privind admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a O.U.G. 230/2008 link
- Decizia nr. 11/2009 - privind stabilirea categoriilor de operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal link

Criterii
- Criteriul 2665/1992 - privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat  link


Hotarari CL & CJ Iasi
- Hotararea   CJ 21/2003 - privind siguranta in zona unitatilor de invatamant link
- Hotararea CL 172/2008 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local
                                      pentru anul 2009 link


Decrete
- Decretul    92/1976 - privind Carnetul de munca link
- Decretul    31/1954 - privitor la persoanele fizice si persoanele juridice link

Monitorul Oficial
- Monitorul Oficial nr.     3/2009 - O.U.G. 228 si 229 link
- Monitorul Oficial nr.     4/2009 - O.U.G. 230 link   
Descarcati ultima versiune de Adobe Acrobat Reader * necesar  vizualizarii fisierelor PDF

Copyright © 2008-2019 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. Realizat de serviciul juridic  termeni şi condiţii de utilizare